- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

N

Nozhenko , S.V., Odessa National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Economics and Management of National Economy, Preobrazhenska Str., 8, Odessa, 65082

O

Oliynik , L.A. , 1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Heroyiv Oborony Str., 15, Kyiv, 03041
Opanasyuk, V.V., Kyiv International University Department of Economy Lvivska str., 49, Kiev, 03179

P

Perederko, V.P., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Department of Tourism, Karpatska str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Perederko , V.P., Department for International Cooperation, Eurointegration, Tourism and Investments of Ivano-Frankivsk Regional State Administration, Hrushevskoho str., 21, Ivano-Frankivsk, 76000
Perevozova, I.V., 1Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Science and Science of Ukraine, Department of Marketing and Controlling, Shopen str. 1, Apt. 322, Ivano-Frankivsk, 76018
Perevozova , I.V., Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Marketing and Controlling, Chopin str., 1, Ivano-Frankivsk, 76019
Perevozova, I.V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Shopena str.1, Ivano-Frankivsk, 7600
Petryna , M. Yu., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Shopena str., 1, Ivano-Frankivsk, 76000
Phsyk-Kovalska , O.O.
Piatnychuk , I. D., Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galician, Department of Accounting and Audit, Konovalets str., 35, Ivano-Frankivsk, 76018
Piatnychuk , I. D., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and business administration, Shevchenka Str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Piatnychuk, I.D., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Business Administration, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Plets, I.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of finance, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk 76018
Plets, I.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of finance, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk 76018
Plets' , I. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Shevchenka Str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Podluzhna , N. O. , State Higher Education Establishment “Donetsk National Technical University”, Department of management, Shybankova Square, 2, Pokrovsk, Donetsk region, 8530
Polianska , A.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Karpatska str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Poliuk , M. I. , Lviv Trade and Economic University Tugan Baranovsky str., 10, Ivano-Frankivsk, 79005
Polyanska , A.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and administration, Carpathian str.,15, Ivano-Frankivsk, 76019
Polyanska , A.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Karpatska Str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Popadynets , I.R., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Science and Science of Ukraine, Department of Marketing and Controlling, Shopen str. 1, Apt. 322, Ivano-Frankivsk, 76018
Popadynets , N. M., M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Department of regional economic policy, Kozelnytska str., 4, Lviv, 79026
Prydatko , E.М., Industrial Institute State Higher Education Establishment “Donetsk National Technical University”, Shybankova Square, 2, Pokrovsk, Donetsk region, 85300
Pryimak, I.I., Ivan Franko National University of Lviv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Money Turnover and Credit Universytetska str., 1, Lviv, 79000,

151 - 175 of 275 items    << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>