- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Psiuk , R.M., Karpatnaftohim LTD, Industrial str., 1, Kalush, 77306
Pylypiv, N.І., Precarpathian National University named after V. Stefanik, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000
Pylypiv , N.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenka str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000
Pylypiv , N.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Pylypiv, N.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of theoretical and practical economics, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000
Pylypiv , N.І., Precarpathian National University named after V. Stefanik, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000
Pіatnychuk, I.D., University of King Danylo, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting and Audit, Konovalets str., 35, Ivano-Frankivsk, 76018

R

Repushevska , Yu.O., Odessa National University of Economics Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Economics, Law and Business Management street Preobrazhenskaya, 8, Odessa, Odessa region, 65000
Rishchuk , L.I., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Shopena str.1, Ivano-Frankivsk, 7600
Romanchukevych , V.V., State University of Banking Andreevskaya, str. 1, Kyiv, 04070,
Rudenko, Z.M., Lviv educational and scientific institute Banking University, Ministry of education and science of Ukraine, Department of Banking, Т. Shevchenko boulevard, 9, Lviv, 79005
Rudenko , V.V., Vinnytsia Educational and Scientific Institute of Economics of Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Banking and Insurance, Honty str., 37, Vinnytsia, 21017
Rudyk , V.K., Podolsky State Agrarian - Technical University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance and Credit, Shevchenko Str., 13, Kamenetz - Podolsk, Khmelnytsky region, 32300
Rudyk , V.K., Podolsky state agrarian technical University, The Ministry of education and science of Ukraine, Department of Finance,banking and insurance, Shevchenko str.,13, Kamenetz – Podolsk, Khmelnytsk region, 32300
Rudyk, V.K., Podilsky state agrarian technical University, The Ministry of education and science of Ukraine Department of Finance,banking and insurance, Shevchenko str.,13, Kamenetz – Podolsk, Khmelnytska oblast, 32302
Rumiantseva , I.B., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, the Department of hotel-restaurant and resort business, Halytska str, 201В, Ivano-Frankivsk, 76000
Ryzhyi, I.B., King Danylo University, Department of Journalism, Advertising and Public Relations, E. Konovalets str., 35, Ivano-Frankivsk, 76008

S

Sarabyn , T.M., Privat clinics “Oxford-medical” Kachalа str., 5, Ternopil, Ternopil region, 46001
Sas , L.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting and Audit, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76010
Sas, L.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Department of Accounting and Audit, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76010
Savchuk , L.M., Ivano-Frankivsk national medical University, The Ministry of health of Ukraine, The Department of social medicine, health organization and medical law, Vahylevycha str., 10/12, Ivano-Frankivsk, 76018
Savchuk , L.M., Ivano-Frankivsk national medical University, The Ministry of health of Ukraine, Department of social medicine, health economics and medical jurisprudence, Vahylevycha Str. 10/12, Ivano-Frankivsk, 76018
Savchuk , S.V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and administration, Carpathian str.,15, Ivano-Frankivsk, 76019,
Savka, M.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Postgraduate specialty 051 - Еconomics, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76010
Senychak , V.V. , Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administation, Karpatska Str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine

176 - 200 of 275 items    << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>