- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kafka , S.M., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting and Audit, Karpatska Str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Kafka, S.M., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Carpatska str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Kafka , S.М., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Karpatska str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Kara , N.I., Lviv Polytechnic National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and International Entrepreneurship, S. Bandera str., 12, Lviv, 79013
Karmazinа , N.V., V.I. Vernadsky Taurian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting and Audit, I. Kudri str., 33, Kyiv, 01001
Kaziuka , N.P., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Tourism Department, Karpatska str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Kinash, I.P., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and administration, Carpathian str.,15, Ivano-Frankivsk, 76019
Kinash , I.P. , Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administation, Karpatska Str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Klapkiv , Yu. M., Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance named after S.I.Yurii, Lvivska str., 11, Ternopil, 46000
Klimchuk , M.M., Kyiv National University Engineering and Architecture Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of organization and construction management, Povitroflotsky ave, 31, Kyiv, 03680
Klimchuk , M.M., Kyiv National University Engineering and Architecture, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of organization and construction management, ave Povitroflotsky, 31, Kyiv, 03680
Klimchuk , M.M., Kyiv National University Engineering and Architecture, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of organization and construction management, Povitroflotsky ave, 31, Kyiv, 03680
Klochko, A.A., Kyiv National University Engineering and Architecture, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of organization and construction management, Povitroflotsky ave, 31, Kyiv, 03680
Klymchuk, A.O., Khmelnytskyi National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, International Economic Relations Department, Instytutska Str., 11, Khmelnytskyi, 29016
Klymchuk, M.M., Kyiv National University Engineering and Architecture, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of organization and construction management, Povitroflotsky ave, 31, Kyiv, 03680
Kmit , V.M., Ivan Franko National University of Lviv,Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Money Turnover and Credit Universytetska str., 1, Lviv, 79000,
Kokhan, I. V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Shevchenka Str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Kokhan , I. V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76018
Kokhan, I.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of finance, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk 76018
Kondur , O.S., State Higher Educational Establishment “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”, Ministry of Education and Science of Ukraine, Teacher's Training Department, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76018
Kondur , O.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Teacher's Training Department Ivano-Frankivsk, Shevchenka str., 57, 76018,
Korol , S. V., Ivano -Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Institute of Economics and Management in oil and gas sector Karpatska Str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019
Korol, V.S., Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Marketing, Halytska str., 7, Ivano-Frankivsk, 76000
Korol’ , V.S., Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and marketing, Galytska Str., 7, Ivano-Frankivsk, 76000
Korol’ , V.S., Ternopil National Economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Marketing, Dnistrovs'ka str., 32, Ivano-Frankivsk, 76000

1 - 25 of 43 items    1 2 > >>