- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Taraievska , L.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Shopena str., 1, Ivano-Frankivsk, 76000
Tihomirova, I. V., Dnipropetrovsk state agrarian –economic University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting and Audit, Department of Accounting, Audit and MFES, Voroshylova str., 25, Dnipropetrovsk, 49600
Tilichenko, Ye.H., Vadym Hetman Kyiv National Economic University Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Peremohy av. 54/1, Kyiv, 03680
Tkach , O.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and marketing, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76010
Tkach, O.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and marketing, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Tkachuk, I.H., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Shevchenka str., 57, Ivano-Frankivsk, 76018
Tsarenko, O.V., Taurian National University named after V.I. Vernadsky, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting and Audit I. Kudri str., 33, Kyiv, 01001
Tsiupa , O.P., State Higher Educational Establishment “Vasyl Stefanyk Precarpathian National University”, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finanse, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76018
Tsizhma, O.A., Higher Educational Institution “Precarpathian National Vasyl Stefanyk University”, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Marketing,, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Tsizhma , Yu.І., Higher Educational Institution “Precarpathian National Vasyl Stefanyk University”, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Tymechko , I. R., SI “Institute of Regional Research n.a. M. I. Dolishniy of the NAS Ukraine” Kozelnitska str., 4, Lviv, 79026

1 - 11 of 11 items