- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zakharchenko, V.I. , Cherkasy State Technological University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Blvd. Shevchenko, 460, Cherkasy 18006
Zakharchenko , V.I., Cherkasy State Technological University Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Blvd. Shevchenko, 460, Cherkasy, 18006
Zborovsky, A.V., International University of Finance Department of management and innovation, Peremogy Ave., 37, Kiev, 03056
Zhuk , О.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Business Administration, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Zhuk , О.I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Business Administration, Shevchenko Str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000
Zvarych, T.Ya., V. Stefanik Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Shevchenko, str. 82, Ivano-Frankivsk, 76018

1 - 6 of 6 items