Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kachanovska, T., Institute of Phylology, Taras Shevchenko National University, 14 Taras Shevchenko Blvd., Kyiv, 01601, Ukraine
Kachanovsky, N. A., Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Ukraine, 3 Tereschenkivska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Kachurivsky, R. I., Institute of Mathematics of NAS of Ukraine
Kaladevi, V., Bishop Heber College, Vayalur Road, Post Box No. 615, Tamil Nadu 620017, Trichy, India
Kalenyuk, P. I., Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera str., 79013, Lviv, Ukraine
Karami, A., Department of Mathematics, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, P.O. Box 163, Qaemshahr, Iran.
Karlova, O., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Karpenko, I. I., Vernadsky Taurida National University, 4 Vernadsky avenue, 95007, Simferopol, Ukraine
Kazmerchuk, A. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Khats’, R. V., Ivan Franko State Pedagogical University, 24 Franka str., 82100, Drohobych, Ukraine
Khibina, M., Institute of Engineering Thermophysics, 2-a Zhelyabova str., 03057, Kyiv, Ukraine
Kholyavka, Ya. M., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Khoroshchak, V. S., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Khrushch, L. Z., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Khrystiyanyn, A. Ya., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kilicman, A., Universiti Putra Malaysia, Jalan Upm, 43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Kinash, N. Ye., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kir, M., Department of Civil Engineering, Engineering Faculty, Sirnak University, 73000, Sirnak, Turkey
Kiricenko, V., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Kiselev, A. V., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine
Kiziltunc, H., Department of Mathematics, Faculty of Sciences, Ataturk University, 25240, Erzurum, Turkey
Klyus, I. S., National Aviation University, 1 Komarova str., 03058, Kyiv, Ukraine
Kolos, N. M., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kolyasa, L. I., Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera str., 79013, Lviv, Ukraine
Komarnitskii, M. Ya., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kondratyuk, A. A., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kondur, O. S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Kopach, M. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Koporkh, K. M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Kopytko, B. I., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kopytko, B. I., Institute of Mathematics, Czestochowa University of Technology, 69 Dabrowskiego str., 42-201, Czestochowa, Poland (Poland)
Korkuna, O. E., National Forestry University of Ukraine
Kosovan, V. M., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Kostiuk, O. V., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kostyshyn, L. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Krasikova, I. V., Zaporizhzhya National University, 66 Zukovs'koho str., 69600, Zaporizhzhya, Ukraine
Krasniqi, Xh. Z., University of Prishtina, Mother Teresa str., 10 000 Prishtine, Prishtina, Kosovo
Kravec, M. Ya., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kravtsiv, V. V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Kuchminska, Kh. Yo., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine
Kudzinovs’ka, I. P., National Aviation University, 1 Komarova str., 03058, Kyiv, Ukraine
Kulyavetc', L. V., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kurdachenko, L. A., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72 Gagarin avenue, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine
Kuryliak, A. O., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Kuz, A. M., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine
Kyrylych, V. M., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine