- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Makhnei, O.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Makhnei, O.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Malarchuk, A.R., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Malytska, H.P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Mamalyha, Kh.V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Manzij, O.S., Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera str., 79013, Lviv, Ukraine
Martynenko, M.V., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Mashchenko, L., Kyiv National University of Trade and Economics, 19 Kioto str., 02156, Kyiv, Ukraine
Maslyuchenko, O.V., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Maslyuchenko, V.K., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Masyutka, O.Yu., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Mazurenko, N., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Medyns'kyi, I.P., Lviv Polytechnic National University, 12 Bandera str., 79013, Lviv, Ukraine
Mel’nyk, Т.А., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Midoune, N., Laboratory of Pures and Applied Mathematics, Department of Mathematics, Mohamed Boudiaf University of Msila, P.O. Box 166 Ichbilia, Msila 28000, Algeria
Moklyachuk, M.P., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Mostova, M.R., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Mozhyrovska, Z.G., Lviv Commercial Academy, 10 Tugan-Baranovskogo str., 79005, Lviv, Ukraine
Mozhyrovska, Z.G., Lviv University of Trade and Economics, 10 Tuhan-Baranovskyi str., 79005, Lviv, Ukraine
Mulyava, O.M., National University of Food Technologies, 68 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Murugesan, R., Sengunthar Arts and Science College, Salem Road, Tiruchengode, Namakkal, Tamil Nadu 637205, India
Mykhaylyuk, V.V., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Myronyk, O.D., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Myronyk, V.I., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2 Kotsjubynskyi str., 58012, Chernivtsi, Ukraine
Mytrofanov, M.A., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics, 3b Naukova str., 79060, Lviv, Ukraine

1 - 25 of 25 items