Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Taras, O. G., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 57 Shevchenka str., 76018, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tarasevych, A. V., Khmelnytskyi National University, 11 Instytytska str., 29016, Khmelnytskyi, Ukraine
Tarasyuk, S. I., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Tarnovecka, O. Yu., National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”, 2, Kyrpychova str. 61002, Kharkiv
Tatsii, R. M., Lviv State University of Life Safety
Timis, I., Technical University of Cluj-Napoca, North University Center of Baia Mare, 62A Victor Babes str., 430083, Baia-Mare, Romania
Tkachenko, I. G., Zaporizhzhya National University
Troshki, V. B., Taras Shevchenko National University, 64/13 Volodymyrska str., 01601, Kyiv, Ukraine
Trukhan, Yu. S., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Tsapovska, Zh. Ya., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Tsebenko, A. M., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Tsvigun, V. L., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine
Turchyna, N. I., National Technical University of Ukraine ''Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute'',7 Peremogy av., 03056, Kyiv, Ukraine
Turkoglu, D., Department of Mathematics, Gazi University, 06500, Ankara
Tushev, A. V., Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, 72 Gagarin avenue, 49010, Dnipropetrovsk, Ukraine
Tymkiv, I. R., Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics of NAS of Ukraine
Tymkiv, I. R., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, 15 Karpatska str., 76019, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Tytar, I. V., Ivan Franko Lviv National University, 1 Universytetska str., 79000, Lviv, Ukraine