Редакційна політика

Галузь та проблематика

У «Науковому і культурно-просвітньому краєзнавчому часописі Галичина» матеріали друкувалися в різних рубриках: археологія, історія, етнологія, політологія, історіографія, джерелознавство, документи й матеріали, культурологія, мистецтвознавство, історична біографістика, історична регіоналістика, історичне краєзнавство, історична етнодемографія, музеєзнавство, історична географія, пам’яткознавство, мовознавство, історія освіти, публіцистика, medium aevum, науковий дебют, бібліографія, рецензії, хроніка наукового життя, ювілеї, memorі та деяких ін.

 

Політика розділів

Articles

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

double-blind review

This journal uses double-blind review, which means that both the reviewer and author identities are concealed from the reviewers, and vice versa, throughout the review process.  In case the article receives positive reviews it is recommended for print. If one or both reviews are negative, the article is rejected. The editorial board reserves the right to accept an article for print if it does not meet certain requirements only under condition that the text of the article is improved by the author. The editorial board makes a final resolution on admission of the article for publication. In case of rejection, the author of the article can read the reviews and editorial decisions.

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Стаття проходить процедуру подвійного анонімного рецензування («double blind peer review»). У разі позитивних рецензій вона рекомендується до друку. Якщо одна чи обидві рецензії негативні, стаття відхиляється. Редакція залишає за собою право прийняти до друку статтю, якщо вона не відповідає деяким вимогам, але за умови доопрацювання тексту автором. Остаточне рішення про допуск статті до друку приймає редакційна колегія. У разі відхилення статті автор має можливість ознайомитися з текстом рецензії та редакторською правкою.

 


ISSN: 2312-1165