Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
№ 31 (2018) РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЮЛІАН ЦЕЛЕВИЧ – УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК І ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ (1843–1892 рр.). ДО 175-РІЧЧЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ” Анотація   PDF
Андрій КОРОЛЬКО Андрій МІЩУК
 
№ 31 (2018) РЕГІОНАЛЬНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ “ЄПИСКОП ЮЛІАН ПЕЛЕШ В РЕЛІГІЙНО-ЦЕРКОВНОМУ І ГРОМАДСЬКОМУ ЖИТТІ УКРАЇНИ” (до 175-річчя від дня народження) Анотація   PDF
Олег Єгрешій Руслан Делятинський
 
№ 28 (2016) РОЗВИТОК БОГОСЛОВСЬКОЇ ОСВІТИ В ГАЛИЦЬКІЙ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКІЙ МИТРОПОЛІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТУ ХХ СТОЛІТТЯ Анотація   XML
Ігор ПИЛИПІВ, Руслан ДЕЛЯТИНСЬКИЙ
 
№ 28 (2016) РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ В ГЕТЬМАНЩИНІ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХVIII ст. (англ.) Анотація   XML
Маряна Засупко
 
№ 31 (2018) РОЛЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА У ЗАСНУВАННІ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА “ПРОСВІТА” (до 150-річчя створення) Анотація   PDF
Олег Каськів
 
№ 31 (2018) РУСИНИ-УКРАЇНЦІ В АВСТРІЙСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ* (1867–1873 рр.) Анотація
Дмитро Кавацюк
 
№ 28 (2016) СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРІОДУ “РОЗВИНУТОГО СОЦІАЛІЗМУ” Анотація   XML
Олег МАЛЯРЧУК
 
№ 28 (2016) САМВИДАВНА “АЛЬТЕРНАТИВА” ДМИТРА КВЕЦКА Анотація   XML
Валерій ОСТРОВСЬКИЙ
 
№ 29-30 (2017) СНЯТИНСЬКИЙ “СОКІЛ” І ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНОГО СВІТОГЛЯДУ ВАСИЛЯ АНДРУСЯКА В 1930-х рр. , Анотація   XML
Василь БУРДУЛАНЮК, Андрій КОРОЛЬКО
 
№ 29-30 (2017) СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ІДЕЙ ОУН(Б) у 40–50-х рр. ХХ ст. Анотація   XML
Галина СТЕФАНЮК
 
№ 29-30 (2017) СПОГАДИ ІВАНА ФРАНКА ПРО КНЯЗЯ РОМАНА ЧАРТОРИЙСЬКОГО І ВАЛЕ-РІЯНА КАЛІНКУ. Анотація   XML
Ігор ЧОРНОВОЛ
 
№ 28 (2016) СТОРІНКИ З ЛІТОПИСУ ВЗАЄМОВІДНОСИН РОДИН І. ГУРЖІЯ ТА В. ГРАБОВЕЦЬКОГО Анотація   XML
Олександр ГУРЖІЙ
 
№ 28 (2016) СУДОВА РЕПРЕСІЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН СТАНИСЛАВІВСЬКОГО ВОЄВОДСТВА У СКЛАДІ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ Анотація   XML
Роман ЗВАРИЧ
 
№ 29-30 (2017) СУЧАСНА ВІТЧИЗНЯНА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНСЬКОГО САМОСТІЙНИЦЬКОГО РУХУ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 1940-х років: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ Анотація   XML
Олександр МАРУЩЕНКО
 
№ 28 (2016) СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРО “ГЕНОЦИДНУ” ІНТЕРПРЕТАЦІЮ ВОЛИНСЬКОЇ ТРАГЕДІЇ 1943 р. Анотація   XML
Олександр МАРУЩЕНКО
 
№ 29-30 (2017) ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИМІР ОРГАНІЗОВАНИХ МІГРАЦІЙ В УРСР (1940–1960-ті рр.) Анотація   XML
Наталія КАСЬЯНОВА
 
№ 31 (2018) ТОПОНІМИ ТА МІКРОТОПОНІМИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ Анотація   PDF
Михайло Паньків
 
№ 29-30 (2017) УКРАЇНСЬКІ ОРГАНИ ВЛАДИ НА ТОВМАЧЧИНІ ДОБИ ЗУНР (1918–1919 рр.): ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ Анотація   XML
Ігор ФЕДОРИШИН
 
№ 29-30 (2017) УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНИЦЬКА ІДЕЯ ІВАНА ФРАНКА: СУЧАСНЕ ПРОЧИТАННЯ Анотація   XML
Федір МЕДВІДЬ, Анатолій ТВЕРДОХЛІБ, Тамара КУРЧИНА
 
№ 29-30 (2017) УКРАЇНСЬКИЙ І ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛІЗМ 20–30-х рр. ХХ ст.: ПОЧАТОК ПРОТИСТОЯННЯ Анотація   XML
Роман КОБИЛЬНИК
 
№ 29-30 (2017) УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ РУХ У РОКИ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ (НА ПРИКЛАДІ ОУН ТА УПА) Анотація   XML
Степан БОРЧУК
 
№ 29-30 (2017) УЧАСТЬ ЛЕВА БАЧИНСЬКОГО У ПЕРЕДВИБОРЧИХ КАМПАНІЯХ 1907 і 1911 рр. ДО АВСТРІЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ Анотація   XML
Ганна ПАСКА
 
№ 29-30 (2017) ФОЛЬКЛОРНО-ЕТНОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ІВАНА ФРАНКА НА ПОКУТТІ Анотація   XML
Михайло ПАНЬКІВ
 
№ 31 (2018) ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НАДВІРНЯНЩИНИ ЗАСОБАМИ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ Анотація   PDF
Богдан Паска Тарас Паска
 
№ 28 (2016) ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У МІЖВОЄННІЙ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ (20-30-ті рр. ХХ ст.) Анотація   XML
Петро ФЕДОРЧАК, Андрій ЯВОРСЬКИЙ
 
76 - 100 з 108 результатів << < 1 2 3 4 5 > >> 


ISSN: 2312-1165