References

 

[1]      Dziuba I. M. Z krynytsi lit: u 3 t., T. 1. Kyievo-Mohylianska akademiia, Kyiv, 2006.

[2]      Dontsov D. Nezrymi skryzhali Kobzaria (Mistyka lytsarstva zaporozkoho). Homin Ukrainy, Toronto, 1961.

[3]      Ivanyshyn V. Derzhavnist natsii: zbirka prats, T. 1. Aston, Ternopil, 2009.

[4]      Klochek H. Do istynnoho Tarasa Shevchenka. Literaturna Ukraina, 17 travnia (2001).

[5]      Ukrainka L. Zibrannia tvoriv u 12 t., T. 10. Naukova dumka, Kyiv, 1978.

[6]      Prazka poetychna shkola. Antolohiia. Uporiad. tekstiv ta peredm. Astafieva O.H., Dnistrovoho A.O. Vesta, Ranok, Kharkiv, 2004.

[7]      Salyha T. Semper tiro z Frankovoi akademii nauk. V: Salyha T. Vozdvyzhennia khramu. Svit, Lviv, 2008.

[8]      Shevchenko T. Zibrannia tvoriv: U 6 t. T. 1: Poeziia 1837-1847. Kyiv, 2003.

[9]      Shevchenko T. Zibrannia tvoriv: U 6 t. T. 2: Poeziia 1847-1861. Kyiv, 2003.

[10]   Franko I. Zibr. tvoriv: U 50 t. Naukova Dumka, Kyiv, 1978-1986.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
The journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported.