Фізика і хімія твердого тіла

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" - це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальні дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.

 

ISSN 1729-4428 (Print); ISSN 2309-8589 (Online).

Журнал не є перекладним виданням.
У журналі публікуються оригінальні наукові публікації, подані авторами одночасно на англійській та українській мовах.

Web of Science Coverage (Thomson Reuters): науковий журнал "Фізика і хімія твердого тіла" успішно пройшов відбір Clarivate Analytics product(s) and services. Починаючи із 2017 року (том 18 № 1), всі публікації проіндексовані у базі: Emerging Sources Citation Index.

 


Journal "Physics and Chemistry of Solid State"

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Скорочена назва журналу

  • Українською: ФХТТ
  • Англійською: PCSS (Phys. Chem. Solid St.)

Журнал видається з 2000 року. Попередні випуски журналу (2000-2014) розміщено у відкритому доступі на нашій альтернативній сторінці:


Том.15 (2014)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.14 (2013)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.13 (2012)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.12 (2011)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.11 (2010)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.10 (2009)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.9 (2008)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.8 (2007)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.7 (2006)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.6 (2005)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.5 (2004)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.4 (2003)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.3 (2002)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.2 (2001)

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

Том.1 (2000)

№ 1

№ 2

Журнал індексується:


Том 20, № 2 (2019)

Зміст

Оствальдівське дозрівання нанодисперсних фаз в металевих сплавах PDF PDF (English)
R. D. Vengrenovich, B. V. Ivanskii, M. O. Stasyk, S. V. Yarema, A. V. Moskaliuk, I. I. Panko, V. I. Kryvetskyi, I. V. Fesiv 101-119
Інтеркаляція атомів Li в анод акумулятора, виконаного із SnS2: розрахунки із перших принципів PDF PDF (English)
Yu. O. Prikhozha, R. M. Balabai 120-126
Дослідження електронної структури напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn PDF PDF (English)
Yuriy Stadnyk, Vitaliy Romaka, Vladimir Romaka, Andriy Horyn, Lyubov Romaka, Vladimir Krayovskyy, Ivanna Romaniv 127-132
Важливі теплові і кінетичні властивості кристалів та їх розрахунки за допомогою потенціалів Гіббса PDF PDF (English)
Ya. S. Budzhak, A. O. Druzhynin, T. K. Waclawski 133-138
Термодинамічні функції бориду Fe3B PDF PDF (English)
N. Yu. Filonenko, O. M. Galdina, A. V. Kochenov 139-143
Електрофізичні властивості кристалів Cd1-xMnxTe (х<0,1), легованих германієм PDF PDF (English)
S. Solodin, Ye. Nikoniuk, G. Rarenko, P. Fochuk 144-148
Термоелектричні властивості і дефектна підсистема гетерофазних матеріалів на основі плюмбум телуриду з домішкою сурми PDF PDF (English)
V. V. Prokopiv, M. O. Halushchak, I. V. Horichok, T. Parashchuk, O. M. Matkivskiy, V. V. Bachuk, R. O. Dzumedzey 149-155
Механізм енуклеації нікель-залізної шпінелі з водного розчину: кристалоквазіхімічний підхід PDF (English)
V. Bojchuk, V. Kotsyubynsky, K. Bandura, M. Hodlevska, B. Dzundza, O. Khatsevych 156-164
Вплив жорсткого ультрафіолету на структуру та оптичні властивості шарів CdS та CdTe PDF PDF (English)
G. I. Kopach, A. I. Dobrozhan, G. S. Khrypunov, R. P. Mygushchenko, O. Y. Kropachek, R. V. Zaitsev, A. V. Meriuts 165-170
Розсіювання носіїв заряду в тонких плівках PbTe:Bi PDF PDF (English)
R. Dzumedzey 171-174
Кінетика диспергування при відпалі у вакуумі тонких подвійних нікелево-срібних плівок, нанесених на оксидні матеріали PDF (English)
I. I. Gab, T. V. Stetsyuk, B. D. Kostyuk, D. B. Shakhnin 175-180
Утворення гідридів в поверхневому шарі алюмінію в нерівноважних умовах електролітної плазми PDF PDF (English)
L. I. Fedorenkova 181-184
Магнітна сприйнятливість ниткоподібних кристалів Si0,97Ge0,03 опромінених протонами PDF PDF (English)
Yu. Pavlovskyy, P. Lytovchenko, I. Ostrovskyy, N. Pavlovska 185-189
Дефектна підсистема твердих розчинів Pb1–xAgxTe PDF PDF (English)
Lilia Turovska 190-195
Розрахунок дифузійних потоків при утворенні фаз в сплавах залізо – вуглець – легуючий елемент PDF PDF (English)
S. V. Bobyr 196-201
Мессбауерівське дослідження магнітної мікроструктури плівок ЗІГ/ҐҐҐ: при накладанні зовнішнього магнітного поля PDF (English)
A. O. Kotsyubynsky, V. V. Moklyak, I. M. Fodchuk 202-208
Процеси старіння в імплантованих іонами фтору та лазерно опромінених плівках LaGa:ЗІГ PDF (English)
B. K. Ostafiychuk, I. P. Yaremiy, S. I. Yaremiy, M. M. Povkh, L. S. Yablon, I. M. Budzulyak 209-214


ISSN: 2309-8589