Властивості і можливості практичного застосування нанопористих силікатних матриць, заповнених сумішшю сегнетоелектриків NaNO2 і BaTiO3. Вплив коінкапсуляції

І. І. Grygorchak, R. Ya. Shvets, F. O. Ivashchyshyn, І. М. Budzulyak

Анотація


Представлено результати досліджень характеристик пористої кремнеземної матриці МСМ-41 з інкапсульованими в її пори нітритом натрію та сумішшю його з титанатом барію. Встановлено характер змін частотної дисперсії імпедансу, тангенса кута електричних втрат та діелектричної проникності синтезованих інкапсулатів при нагріванні, освітленні та в магнітному полі. Знайдено умови, при яких синтезовані наногібриди можуть виявитися цікавими з точки зору формування структур квантових акумуляторів електричної енергії та ємнісних головок для зчитування інформації з магнітних носіїв.


Ключові слова:
нанопориста матриця МСМ-41, система «господар-гість», сегнетоелектрики, імпеданс, діаграми Найквіста, діелектрична проникність, тангенс кута електричних втрат, термостимульована деполяризація.


Посилання


S. V. Baryshnikov, E. V. Charnaja, A. Ju. Milinskij, Ju. V. Patrushev, FTT 55(12), 2439 ( 2013).

S. V. Baryshnikov, E. V. Charnaja, A. Ju. Milinskij, E. V. Stukova, C. Tien, W. Bohlmann, D. Michel, FTT 51(6), 1172 (2010).

O. M. Zhigalina, K. A. Vorotilov, A. N. Kuskova, A. S. Sigov, FTT 51(7), 1400 (2009).

S. V. Baryshnikov, E. V. Charnaja, E. V. Stukova, A. Ju. Milinskij, FTT 52(7), 1347 (2010).

A. M. Danishevskij, T. L. Makarova, A. A. Sitnikova, B. D. Shanina, FTT 53(5), 956 (2011).

G. A. Buhtijarova, O. N. Mart'jano, S. S. Jakushkin, M. A. Shuvaeva, O. A. Bajukov, FTT 52(4), 771 (2010).

S. N. Ivicheva, Ju. F. Kargin, E. A. Ovchenkov, Ju. A. Koksharov, G. Ju. Jurkov, FTT 53(6), 1053 (2011).

S. V. Komogorcev, T. N. Patrusheva, D. A. Balaev, E. A. Denisova, I. V. Ponomarenko, Pis'ma v ZhTF 35(19), 6 (2009).

G. H. Panova, A. A. Nikonov, A. A. Naberezhnov, A. V. Fokin, FTT 51(11), 2098 (2009).

S. V. Baryshnikov, S. Tien, E. V. Charnaja, M. K. Lee, D. Michel, W. Bohlmann, N. P. Andrijanova, FTT 50(7), 1290 (2008).

J. H. Choy, S. J. Kwon, G. S. Park, Science, 280 (5369), 1589 (1998).

J. H. Choy, S. Y. Kwak, J. S. Park, Y. J. Jeong, J. Portier, J. Am. Chem. Soc. 121(6), 1399(1999).

Guo Xuefeng , Lai Min , Kong Yan , Ding Weiping , Yan Qijie and C.T. Langmuir, 20(7), 2879 (2004).

T. M. Bіshhanjuk, І. І. Grigorchak, F. O. Іvashhishin, D. V. Matulka, S. І. Budzuljak, L. S. Jablon', Fіzika і hіmіja tverdogo tіla 15(3), 653 (2014).

Z. B. Stojnov, B. M. Grafov, B. Savova-Stojnova, V. V. Elkin, Jelektrohimicheskij іmpedans (Nauka, Moskva, 1991).

E. Barsoukov, J. R. Macdonald, Impedance spectroscopy. Theory, experiment and application (Wiley interscience, Canada, 2005).

I. Mora-Sero, J. Bisquert, F. Fabregat-Santiago, G. Garcia-Belmonte etc., Nano Letters 6 (4), 640 (2006).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.