Вплив наночастинок срібла на спектри поглинання та структуру тонких плівок поліортотолуїдину

O. I. Konopelnyk, N. S. Savytsky, O. I. Aksimentyeva, Yu. Yu. Horbenko

Анотація


Плівки поліортотолуїдину (ПоТі) різної товщини були отримані методом електрохімічної полімеризації на поверхні SnO<sub>2</sub> і леговані наночастинками срібла, синтезованими цитратним методом. Встановлено, що легування ПоТі наносріблом спричиняє значні зміни оптичного поглинання плівок в діапазоні довжин хвиль λ = 310 - 450 нм та λ = 550 - 1000 нм. В порівнянні з спектром нелегованого ПoTі відбувається зменшення інтенсивності та півширини смуги π-π* переходу з максимумом при λ = 370 нм, поява смуги поглинання з максимумом при λ = 612 нм та нівелювання широкої біполяронної смуги в області λ = 800 - 950 нм. Спостережувані зміни можуть бути пояснені взаємодією наночастинок срібла зі спряженим полімерним ланцюгом, що підтверджено дослідженням структури ПоТІ легованого наносріблом.

Ключові слова: оптичне поглинання, плазмонний резонанс, електронна мікроскопія, енерго- дисперсійний аналіз, поліортотолуїдин, наночастинки срібла, легування.


Посилання


O. І. Aksіment'єva, Elektrohіmіchnі metodi sintezu ta provіdnіst' sprjazhenih polіmerіv (Svіt, L'vіv, 1998).

M. Hejvanіl, Amorfnye i kristallicheskie poluprovodniki (1987).

A. Choudhury, Sensors and Actuators, B (138), 318 (2009).

Ju. A. Krutjakov, A. A. Kudrinskij, A. Ju. Olenin, G. V. Uspehi himii 77, 269 (2008).

O. I Aksimentyeva, O. I. Konopelnyk, M. Ya. Grytsiv, G. V. Martyniuk, Functional Materials 11(2), 300 (2004).

B. R. Tsizh, M. I. Chokhan, O. I. Aksimentyeva, O. I. Konopelnyk Molec.Cryst.&Liq.Cryst, 497, 254 (2008).

O. I. Konopelnyk, O. I. Aksimentyeva, G. V Martynyuk, Molec.Cryst. Liq. Cryst. 427, 37 (2005).

S. S. Gasaymeh, S. Radiman, L. Y. Heng, E. Saion G. H. M. Saeed, African Physical Review 31, 4 (2010).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.