Eлектрохімічні властивості поліаніліну в водних середовищах йодидів і бромідів в системі електрохімічного джерела енергії

B. P. Bakhmatyuk, O. I. Аksimentyeva, I. Ya. Dupliak, Yu. Yu. Horbenko

Анотація


В роботі досліджено вплив редокс-активних йодидних і бромідних електролітів на питомі розрядні характеристики поліаніліну (ПАН) як катодного матеріалу в електрохімічних джерелах енергії (ЕДЕ) з цинковим анодом. Електрохімічні і ємнісні властивості ПАН катоду досліджені з використанням гальваностатичного, потенціостатичного, циклічного вольтамперометричного і імпедансного методів. Встановлено, що для ПАН катоду властива розрядна питома ємність Ср = 126 А×год×кг-1 на струмовому навантаженні і = 103 А×кг-1 у сульфатно-цинковому електроліті і Ср = 301 А×год×кг-1 за тих же умов при наявності КІ. При цьому відбувається оборотній перехід різних форм ПАН лейкоемаралдин/емералдин, що в середовищі редокс-електроліту зумовлює підвищення електричної ємності і провідності ПАН електродів в зарядженому стані.
Ключові слова:
лейкоемаралдин/емералдин, питома ємність, йодидний і бромідний редокс-активні електроліти.

Посилання


K.M. Molapo, P.M. Ndangili, R.F. Ajayi, G. Mbambisa, S.M. Mailu, N. Njomo, M. Masikini, P. Baker, E.I. Iwuoha, J. Electrochem. Sci. 7, 11859 (2012).

A.J. Heeger, Synth.Metals., 123, 23 (2002).

A.M. Timonov, S.V. Vasil'eva, Sorosovskij obrazovatel'nyj zhurnal 6, 33 (2000).

J.N. Gavgani, A. Hasani, Nouri, М. Mahyari, A. Saleh, Sensors and Actuators B: Chemical 229, 239 (2016).

O.I. Aksiment'yeva, Fizyko-khimichni zakonomirnosti oderzhannya i vlastyvosti elektroprovidnykh polimeriv u tonkomu shari. Dys.dok. khim.nauk. L'vs'kyy natsional'nyy universytet imeni Ivana Franka, 347 (2000).

A. Mac Diarmid, Curr. Appl Phys. 1, 269 (2001).

N. Mashita, K. Miroguchi, K. Kume, A. Boyle, M. Lapkowski, C. Tsintaris, Synth.Met. 36, 139 (1990).

B.E. Conway, J.Electrochem. Soc. 138, 1539 (1991).

B.E. Conway, Electrochemical Supercapacitors, Kluwer Academic Publishers (Plenum Press, New York, 1999).

C. Arbizanni, M. Mastragastino, R. Paraventi, Adv. Mater. 8, 331 (1996).

R. De Surville, M. Josefowitz, L.T. Yu, J. Perichon, R. Buvet, Electrochim. Acta 13, 1451 (1968).

P. Novak, K. Muller, K.S.V. Santhanam, O. Haas, Chem. Rev. 97, 207 (1997).

Z. Mandic, M.K. Rokovic, T. Pokupcic, Electrochimica Acta 10, 2941 (2009).

J. Desilvestro, W. Scheifele, O. Haas, J. Electrochem. Soc. 139, 2727 (1992).

B.P. Bakhmatyuk, Electrochimica Acta, 163, 167 (2015).

S.T. Senthilkumar, R.K. Selvan, M. Ulaganathan, J.S. Melo, Electrochimica Acta 115, 518 (2014).

V.F. Lvovich, Impedance spectroscopy: applications to electrochemical and dielectric phenomena (Wiley: Hoboken, 2012).


Повний текст: PDF
7 :: 17

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.