Вплив гідростатичного тиску на релаксацію квазіодновимірного сегнетоелектрика GPI

I. R. Zachek, R. R. Levitskii, A. S. Vdovych

Анотація


Запропонована динамічна модель деформованих квазіодновимірних сегнетоелектриків з водневими зв'язками типу GPI. На основі цієї моделі в наближенні двочастинкового кластера з врахуванням короткосяжних і далекосяжних взаємодій та деформацій εi і ε5 в рамках методу Глаубера розраховано динамічні діелектричні проникності механічно затиснутого кристалу. Досліджено вплив гідростатичного тиску на температурні і частотні залежності компонент тензора динамічної діелектричної проникності сегнетоелектрика GPI. 
Ключові слова:
сегнетоелектрики, кластерне наближення, динамічна діелектрична проникність, гідростатичний тиск.


Посилання


I. R. Zachek, Ya. Shchur, R. R. Levitskii, A. S. Vdovych, Physica B 520, 164 (2017).

I. R. Zachek, R. R. Levitskii, A. S. Vdovych, I. V. Stasyuk, Conden. Matt. Phys. 20(2), 23706 (2017).

J. Glauber, J. Math. Phys.4(2), 294 (1963).

R. R. Levytskiy, I. R. Zachek, A. S. Vdovych, Physics and Chemistry of Solid State (Ukr.) 10(2), 377 (2009).

R. R. Levitskii, I. R. Zachek, A. S. Vdovych, Conden. Matt. Phys. 15(3), 33705(2012).

S. Dacko, Z. Czapla, J. Baran, M. Drozd, Phys.Lett. A 223, 217 (1996).

R. Tchukvinskyi, Z. Czapla, R. Sobiestianskas, A. Brilingas, J. Grigas, J. Baran, Acta Phys. Polonica A 92, 1191 (1997).


Повний текст: PDF (English)
7 :: 18

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.