Важливі теплові характеристики речовин та їх розрахунки за допомогою потенціалів Гіббса

Yaroslav S. Budzhak, Tadeusz Waclawski

Анотація


В даній роботі розраховані важливі теплові характеристики речовин, які описують термодинамічнісистеми в стані термодинамічної рівноваги. До важливих термодинамічних функцій, як матеріальнихвластивостей системи, відносяться: внутрішня енергія системи U , теплова функція, або ентальпія H,вільна енергія Гельмгольца F , термодинамічний потенціал (або вільна енергія Гіббса) G , великийтермодинамічний потенціал Гіббса W, ентропія S, питома теплоємність CV . Ці функції є явнимифункціями певних параметрів системи, відповідають певним математичним відношенням і володіютьпевними повними диференціалами. Вони розраховані в приведеній роботі, а їх фізичний зміст описаний вцитованій літературі.

Ключові слова: потенціал Гіббса, хімічний потенціал, теплоємність системи, рівняннянейтральності.


Посилання


Ya. S. Budzhak, Gibbs grand thermodynamic potential in theory of kinetic properties of crystals, Physic and Chemistry of Solid State 18(1), 7 (2017).

Ya. S. Budzhak, V. Chaban, Energy and kinetic properties of semiconductor crystals (ProstirM, Lviv, 2017).

Ya. S.Budzhak, L. O. Vasilechko, Foundations of statistical theory of thermal and kinetic properties of semiconductor crystals (Liga-Pres, Lviv, 2010).


Повний текст: PDF (Ukr.) PDF (English)
7 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.