Том 17, № 3 (2016)

Зміст

Електрична провідність у надґратках сферичних квантових точок PDF
V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. I. Pazyuk 320-328
Поведінка потоку органічних рідин всередині вуглецевих нанотрубок PDF
A. G. Barilka, R. M. Balabai 329-335
Морфологія поверхні кристалічного PbTe, розпиленого у плазмі аргону в умовах вторинної нейтральної мас-спектрометрії PDF (English)
D. M. Zayachuk, V. E. Slynko, A. Csik 336-341
Вплив заміни S на Se на спектри оптичного поглинання склоподібних сплавів Ag1,6Ga1,6Ge31,2S61,6-xSex PDF
V. V. Halyan, A. H. Kevshyn, I. A. Ivashchenko, M. V. Shevchuk 342-345
Структурні та оптичні властивості ' -фази Ag8SnSe6 PDF
I. V. Semkiv 346-349
Діаграми Арганда та сили осциляторів кристала In0,5Tl0,5I PDF
A. I. Kashuba, O. V. Bovgyra, A. V. Franiv, S. V. Apunevych 350-355
Морфологічні та структурні характеристики фторидів заліза, отриманих сольвотермальним методом PDF
V. V. Moklyak, V. O. Kotsyubynsky, L. Z. Zbihlei, A. B. Hrubiak 356-362
Особливості процесів розчинення евтектичних фаз WC і W2C у зонах контактної взаємодії композиційних матеріалів PDF
O. V. Sukhova, Yu. V. Syrovatkо 363-367
Товщинні залежності термоелектричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST PDF
B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. I. Makovyshyn 368-371
Густина електронних станів аморфної плівки дисиліциду молібдену PDF
A. I. Stetsun 372-374
Інженерія точкових дефектів та механізми утворення твердих розчинів системи PbTe–CdTe PDF
T. P. Tsymbalyuk 375-380
Магнітна надтонка структура епітаксійних плівок фериту нікелю PDF
S. I. Yushchuk, S. O. Yuryev, V. V. Moklyak 381-385
Впровадження наночастинок у кристали неорганічних солей (огляд) PDF
D. Vorontsov, G. Okrepka, Yu. Khalavka 386-395
Interaction Between PbF2 and EuS in Saline Melt NaCl-KCl PDF (English)
V. Zinchenko, G. Nechyporenko, L. Koshkina 396-400
Раманівська спектроскопія фулереноподібних молекул діоксиду силіцію (SiO2)N(H2O)N/2 PDF
O. V. Filonenko 401-406
Вуглець-кремнеземні композити з ацетату целюлози, поліізоціанату та купрум хлориду PDF
V. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, L. V. Dubrovina, D. D. Kucheruk, O. V. Naboka, I. V. Dubrovin 407-411
Кристалохімічний аналіз потрійних фаз у системах Ме-Р-S(Se), де Ме – Ag, Cu, Zn, Cd, In, Tl, Sn, Pb PDF
Yu. V. Voroshilov, M. V. Potoriy, P. M. Мilyan, Zh. I. Milyan 412-420
Властивості синтезованих графенів та системи поліхлортрифторетилен – графени PDF
S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, Yu. I. Sementsov, Yu. V. Grebelna, M. T. Kartel 421-425
Виявлення аномальної дифузії метанолу у мезопористому силікагелі PDF
A. A. Zhokh, P. E. Strizhak 426-429
Домішкові елементи у свинцевих пломбах і печатях княжої доби та фазовий склад їх патини PDF
I. F. Myronyuk, I. P. Yaremiy, I. M. Koval, V. I. Mandzyuk 430-434
Електроосадження нікелевих покриттів, модифікованих частинками ультрадисперсного алмазу PDF
V. A. Zabludovsky, V. V. Tytarenko 435-439
Вплив пластифікаторів на напружений стан епоксидних композитів PDF
H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, L. M. Soltys, I. A. Mandzyuk 440-449


ISSN: 2309-8589