Том 17, № 4 (2016)

Зміст

Властивості і можливості практичного застосування нанопористих силікатних матриць, заповнених сумішшю сегнетоелектриків NaNO2 і BaTiO3. Вплив коінкапсуляції PDF
І. І. Grygorchak, R. Ya. Shvets, F. O. Ivashchyshyn, І. М. Budzulyak 465-470
Особливості розподілу нанооб’єктів на поверхні парофазних конденсатів напівпровідників IV-VI PDF
Y. P. Saliy, M. A. Ruvinskiy, L. I. Nykyruy 471-475
Фрактальність та параметр Грюнайзена полімерних систем з від’ємним коефіцієнтом Пуассона PDF
T. N. Shevchuk, N. A. Bordjuk 476-481
Електрофізичні властивості нанокомпозитів на основі поліхлортрифторетилену та оксиду магнію, модифікованого йодидом міді PDF
R. V. Mazurenko, S. N. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbik 482-486
Особливості агрегації монодисперсних наночастинок паладію нанесених на g-Al2O3 PDF
Ye. Yu Kalishyn, V. V. Ordynskyi, I. B. Bychko, Z. V. Kaidanovych, A. I. Trypolskyi, P. E. Strizhak 487-492
Електрохімічні властивості нанодисперсного оксиду заліза у водних електролітах PDF
V. O. Kotsyubynsky, A. B. Hrubiak, V. V. Moklyak, L. V. Mokhnatska 493-497
Оптичні дослідження взаємодії наночастинок CdS та CdTe із альбуміном крові людини PDF
I. D. Stolyarchuk, O. A. Shporta 498-503
Енергії заміщення аніонів та катіонів у кадмій та цинк телуридах PDF
V. V. Prokopiv, I. V. Horichok, M. S. Pylyponiuk, V. M. Boychuk, G. D. Маteik, T. M. Mazur 504-506
Топологія та фотоелектричні властивості гетероструктури p-GaTe – n-InSe PDF
V. M. Katerynchuk, B. V. Kushnir, Z. R. Kudrynskyi, Z. D. Kovalyuk, I. G. Tkachuk, O. S. Litvin 507-510
Електрофізичні властивості модифікрваних індієм тонких плівок As2(S, Se)3 PDF
I. V. Grytsyshche, V. Yu. Loya, M. I. Kozak, I. I. Chichura, A. M. Solomon, V. M. Krasilinets 511-514
Структура і коливні спектри тонких плівок β-Ga2O3 PDF
O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. I. Medvid,, I. Yo. Kukharskyy, V. V. Ptashnyk, M. V. Partyka 515-519
Вплив поверхні на розсіювання носіїв струму і кінетичні ефекти в плівках n-PbTe PDF
M. A. Ruvinskii, O. B. Kostyuk, B. S. Dzundza, V. I. Makovyshyn 520-526
Вплив водню на електрохімічні властивості сплавів системи GaSe-PbSe PDF
O. A. Balitskii, N. M. Polishchuk 527-532
Вплив фізичних полів на теплофізичні і діелектричні властивості епоксидних композитів PDF
Y. V. Bardadym, V. O. Vilensky 533-538
Дослідження оптичного поглинання та п’єзоелектричного ефекту у монокристалі твердого розчину AgGaGe3Se7.6Te0.4 PDF
A. S. Krymus, G. L. Myronchuk, O. V. Parasyuk, I. V. Kityk 539-543
Зміна оптичних властивостей моноселенідів індію і галію при термічному впровадженні NaNO2 PDF
Z. D. Kovalyuk, V. B. Boledzyuk, M. M. Pyrlya, R. L. Potsiluiko, V. V. Netyaga 544-547
Вплив модифікування поверхні фосфату титану на його здатність поглинати йони стронцію із водних розчинів PDF
H. Vasylyeva, V. Yakovlev, Yu. Kylivnyk, M. Tsyba 548-551
Особливості структурних, енергетичних та кінетичних характеристик твердого розчину Hf1-xErxNiSn PDF
L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. V. Romaka, V. Ya. Krayovskyy, P.-F. Rogl, A. M. Нoryn 552-558
Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’є- компоненти поляризованості залізо-ітрієвого гранату PDF
V. I. Kravets, I. P. Yaremiy, D. M. Chervinko 559-563
Електростимульована дифузія йонів літію в структуру фториду магнію PDF
R. V. Ilnіtskyy, B. K. Ostafiychuk, I. M. Budzulyak, M. Ya. Sichka, S. V. Voytkiv, M. I. Gasyuk 564-569
Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-SnTe PDF
I. V. Horichok, L. I. Nykyruy, M. O. Galushchak, S. I. Mudrij, T. O. Semko, L. J. Megilovska, I. S. Gatala, L. D. Yurchyshyn 570-574
Вплив лазерного опромінення на електрохімічні властивості композиту MoS2 PDF
L. S. Yablon, O. M. Khemiy, I. M. Budzulyak, B. K. Ostafiychuk, O. V. Morushko 575-581
Особливості технології одержання полімерних композиційних матеріалів на основі політетрафторетилену (огляд) PDF
K. V. Berladir, O. A. Budnik, V. A. Sviderskiy, P. V. Rudenko, K. O. Dyadyura 582-593
Застосування середньопольового кінетичного методу до опису реакційної дифузії PDF
O. M. Rymar, A. M. Gusak 594-598
Вплив наночастинок срібла на спектри поглинання та структуру тонких плівок поліортотолуїдину PDF
O. I. Konopelnyk, N. S. Savytsky, O. I. Aksimentyeva, Yu. Yu. Horbenko 599-603
Вплив зміни концентрації C4H6O6 в складі композицій (NH4)2Cr2O7-HBr-C4H6O6 на параметри хіміко-динамічного полірування напівпровідників типу AIIIB V PDF
I. V. Levchenko, I. B. Stratiychuk, V. M. Tomashyk, G. P. Malanych 604-610
Вплив природи та параметрів розподілу за розмірами частинок графітів на фізико-механічні властивості полімерних композитів на основі ароматичного поліаміду PDF
H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, L. M. Soltys, V. P. Svidersky 611-620
Кристалоквазіхімічний опис процесів дефектоутворення в нанодисперсному залізо-ітрієвому гранаті PDF
V. D. Fedoriv, N. V. Stashko, I. P. Yaremiy, L. V. Turovska 621-624
Порівняльний аналіз визначення напруженого стану епоксидних компаундів гідростатичною усадкою та тензометричною деформацією PDF
H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, L. M. Soltys, I. A. Mandzyuk 625-629
Особливості формування багаторівневої металізації в субмікронних структурах великих інтегральних схем PDF
S. P. Novosyadlyj, S. I. Boyko, M. V. Kotyk 630-636
Використання множинної лінійної регресії для прогнозу теплового режиму свердловин PDF (English)
Y. S. Biletskyi, K. O. Burak, V. V. Prokopiv, M. V. Senjushkevych, L. V. Turovska 637-642


ISSN: 2309-8589