Том 18, № 1 (2017)

Зміст

Великий термодинамічний потенціал Гіббса в теорії кінетичних властивостей кристалів PDF
J. S. Budjak 7-14
Особливості структуроутворення при спіканні порошкових сумішей системи TiH2+TiВ2 PDF
O. M. Іvasishin, G. A. Bagliuk, O. O. Stasiuk, D. G. Savvakin 15-20
Формування фази розпорошення кристалів PbTe плазмою іонів Ar+ і переосадження розпорошених елементів в умовах вторинної нейтральної масспектрометрії PDF
D. M. Zayachuk, V. E. Slynko, A. Csik 21-28
Електрична нестабільність кристалів CdTe:Si PDF
Ye. S. Nykoniuk, P. M. Fochuk, S. V. Solodin, M. O. Kovalets, Z. I. Zakharuk, O. E. Panchuk 29-33
Дослідження змін питомого опору n-Si з температурою і направленим тиском PDF
G. P. Gaidar 34-40
Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик твердого розчину ZrNiSn1-xGax PDF
L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. A. Romaka, P. F. Rogl, V. Ya. Krayovskyy, A. M. Рќoryn, Z. Rykavets 41-48
Релаксаційна поляризація у воденьмісних шаруватих кристалах GaSe PDF
V. M. Kaminskii, Z. D. Kovalyuk, V. I. Ivanov, V. V. Netyaga 49-51
Вплив термодифузії на границі гістерезису каталітичного горіння домішок водню на платиновому дротику PDF
V. V. Kalinchak, A. S. Chernenko, A. N. Sofronkov, A. V. Fedorenko 52-57
Фізичні та термодинамічні властивості боридів PDF
N. Yu. Filonenko 58-63
Вплив плазмового стану речовини на дифузію атомів при електролізі PDF
L. I. Fedorenkova, N. Yu. Filonenko 64-68
Індійзберігаючі тонкі плівки оксиду індію-олова, нанесенні методом магнетронного напилення при кімнатній температурі PDF
Leandro Voisin, Makoto Ohtsuka, Svitlana Petrovska, Bogdan Ilkiv, Ruslan Sergiienko, Takashi Nakamura 69-74
Класичний розмірний ефект в тонких плівках SnTe легованого Sb PDF
Ya. P. Saliy 75-77
Синтез та електричні властивості тонких плівок аргіродиту Ag8SnSe6 PDF
I. V. Semkiv, H. A. Ilchuk, T. O. Dubiv, R. Yu. Petrus, E. O. Zmiiovska, V. V. Kusnezh, N. A. Ukrainets 78-83
Вплив умов одержання і збудження на спектральні і кінетичні характеристики катодолюмінесценції тонких плівок Y2O3:Eu PDF
O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo Kukharskyy, I. I. Polovynko 84-88
Крайове поглинання тонких плівок (Y0.06Ga0.94)8O3 PDF
O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, I. I. Medvid, Zh. Ya. Tsapovska 89-93
Мінізонна електропровідність у надґратках кубічних квантових точок гетеросистеми InAs/GaxIn1-xAs PDF
V. I. Boichuk, I. V. Bilynskyi, R. I. Pazyuk 94-101
Магнітні і діелектричні властивості Mg заміщених нанокристалічних Li феритів, отриманих методом золь-гель автоспалювання PDF
B. K. Ostafiychuk, L. S. Kaykan, Y. S. Kaykan, A. B. Hrubyak, M. O. Nykoliuk 102-110
Порожниста сферична молекула діоксиду силіцію (SiO2)20(H2O)10: теоретичні розрахунки IЧ-спектру PDF
O. Filonenko, V. Lobanov, A. Grebenyuk 111-116
Травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe водними розчинами HNO3– НІ – гліцерин PDF
E. E. Hvozdiyevskyi, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk 117-121
Кінетичні особливості нанокристалізації аморфних сплавів Fe84Nb2B14, легованих рідкісноземельними металами PDF
L. Boichyshyn, M. O. Danyliak, B. Kotur, T. Mika 122-128
Вплив пластифікатора на процеси структуротворення та кристалізації у сумішах поліпропілен-полівініловий спирт PDF
L. S. Dzubenko, V. P. Plavan, N. M. Rezanova, O. I. Orans’ka, O. O. Sapyanenko, P. P. Gorbyk 129-133


ISSN: 2309-8589