Том 18, № 3 (2017)

Зміст

Взаємозв’язок кристалічної, магнітної та доменної структури епітаксійних ферит-ґранатових плівок (огляд) PDF (English)
A. O. Kotsyubynsky 275-281
Огляд теорії мезоскопічних систем PDF (English)
V. V. Fedotov 282-287
Самоузгоджений розрахунок потенціального профілю GaN/AlN резонансно-тунельних структур PDF (English)
I. V. Boyko, M. V. Tkach, Ju. O. Seti 288-296
Вплив електричного поля на енергетичний спектр та міжпідзонний коефіцієнт поглинання електрона в сферичній багатошаровій квантовій точці CdSe/ZnS/CdSe PDF (English)
V. A. Holovatsky, M. Y. Yakhnevych 297-301
Структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO, легованих Co та Ni, отриманих методом іонно-плазмового напилення PDF (English)
I. D. Stolyarchuk, G. I. Kleto, A. Dziedzic 302-308
Особливості формування морфології поверхні кремнієвих пластин при дії лазерних імпульсів PDF (English)
O. Yu. Bonchyk, S. G. Kiyak, I. A. Mohylyak, D. I. Popovych 309-312
Вплив постадійної експозиції на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на циклічну стійкість PDF (English)
Yu. M. Solonin, O. Z. Galiy, A. V. Sameljuk, L. O. Romanowa, K. O. Graivoronska 313-320
Особливості структурних неоднорідностей в легованих монокристалах антимоніду кадмію PDF (English)
Yu. V. Koval, D. A. Zakharchuk, L. V. Yashchynskyy, L. I. Panasyuk, S. A. Fedosov 312-323
Високотемпературні рентгенівські дифракційні дослідження тернарних сплавів Al-Ni-Hf PDF (English)
O. V. Shved, S. I. Mudry, Yu. O. Kulyk 324-327
Особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик скутерудиту Vx+yCo1-ySb3 PDF (English)
L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. A. Romaka, A. M. Horyn 328-333
Особливості електричних характеристик напівізолюючих кристалів CdTe-Сl PDF (English)
Ye. S. Nykoniuk, Z. I. Zakharuk, S. V. Solodin, P. M. Fochuk, S. G. Dremluyzhenko, I. M. Yuriychuk, B. P. Rudyk 334-337
Властивості високодисперсних систем на основі телуриду кадмію, отриманих шляхом електрохімічного диспергування PDF (English)
S. D. Boruk, K. S. Dremlyuzhenko, V. Z. Tsalyi, I. M. Yuriychuk, V. P. Kladko, A. Y. Gudimenko, O. A. Kapush, S. G. Dremlyuzhenko, S. I. Budzulyak 338-341
Оптичне поглинання халькогенідних стекол Ga2S3-La2S3, легованих ербієм PDF (English)
V. V. Halyan, A. H. Kevshyn, I. A. Ivashchenko, I. D. Olekseuk, I. V. Danyliuk, G. P. Shavarova 342-346
Спектроскопічне дослідження взаємодії у системах Ge-In2O3-MxOy (M-Sn(IV), La, Sm, Eu) PDF (English)
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, G. V. Nechyporenko, I. V. Stoyanova, L. V. Sadkovska 347-353
Харчовий керамічний посуд як джерело кадмієвої інтоксикації людського організму PDF (English)
L. R. Babchuk 354-357
Термодинамічний аналіз перспективних реакцій отримання додекабориду алюмінію AlB12 із промислово-доступних безкисневих вихідних речовин PDF (English)
O. Vasiliev, V. Muratov, T. Duda 358-364
Проблеми вибору мастил для етиленових компресорів високого тиску. 3. Дослідження в’язкo-температурних властивостей мастил PDF (English)
H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, N. V. Shmaltser 365-371
Сонячний термоелектричний генератор PDF (English)
V. V. Prokopiv, L. I. Nykyruy, O. M. Voznyak, B. S. Dzundza, I. V. Horichok, Ya. S. Yavorskyi, O. M. Matkivskyi, T. M. Mazur 372-375
Особливості вимірювання потенціалів в субмікронних структурах ВІС з використанням електрооптичного ефекту в рідких кристалах PDF (English)
S. P. Novosyadlyj, R. V. Ivasuyk, M. W. Kotyk 376-381


ISSN: 2309-8589