Том 18, № 4 (2017)

Зміст

Композитні термоелектричні матеріали на основі телуридів свинцю та кадмію PDF (English)
O.M. Matkivsky, V.V. Prokopiv, I.V. Horichok, M.A. Pylyponiuk, Y.V. Shemerliuk, G.D. Mateik, L.D. Yurchyshyn, M.Yo. Nahornyak 398
Квантові ефекти небалістичного транспорту в плівках на основі сполук PbSnAgTe PDF (English)
O.B. Kostyuk, M.A. Ruvinskii, E.V. Ivakin, M.Yu. Pereginchuk 403
Вплив високодисперсного титанату барію на структуру та електрофізичні властивості плівок на основі полівініліденфториду PDF (English)
L.S. Dzubenko, S.M. Makhno, O.O. Sapyanenko, P.P. Gorbyk 409
Технологія осадження відкритим випаровуванням у вакуумі фотоелектричних плівок CdTe PDF (English)
R.S. Yavorskyi, Z.R. Zapukhlyak, Ya.S. Yavorskyi, Lyubomyr Nykyruy 416
Вплив витримки на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-Al на циклічну стійкість PDF (English)
Yu.M. Solonin, О.Z. Galij, K.О. Graivoronska, А.V. Sameljuk, S.S. Petrovska 425
Вплив органічних молекул на люмінісцентні властивості композитів на основі квантових точок CdS PDF (English)
V.A. Smyntyna, V.M. Skobeeva, K. A. Verheles, N.V. Malushin 430
Покращення параметрів сорбції іонів нікелю бентонітом внаслідок опромінення його надвисокочастотними хвилями PDF (English) PDF (Ukr.)
L. Sysa, L. Shevchuk, A. Kontsur 437
Вплив температури синтезу на фазовий склад та структуру потрійних сполук, отриманих із порошкових сумішей системи TiH2-Al-C PDF (English)
G.А. Bagliuk, О.V. Suprun, А.А. Mamonova 443
Перспективний катодний матеріал для літієвих джерел струму LaFe0.5Cr0.5O3 PDF (English)
I.P. Yaremiy, M.L. Mokhnatskyi, L.V. Mokhnatska, S.I. Yaremiy, A.I. Kachmar 448
Запалювання та самопідтримуюче горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платиновому дротику PDF (English)
V.V. Kalinchak, A.S. Chernenko, A.N. Sofronkov, А.V. Fedorenko 454
Комп'ютерне моделювання динамічних режимів роботи термоелектричного приладу для кріодеструкції PDF (English)
L.I. Anatychuk, L.M. Vikhor, R.R. Kobylianskyi, T.Ya. Kadeniuk 459
Проблема вибору та властивостей мастильних матеріалів для етеленових компресорів надвисокого тиску. 5. Сумісність олив з поліетиленом PDF (English)
H.O. Sirenko, M.I. Martynyuk, V.P. Svidersky, I.V. Sulyma, R.V. Ilnіtskyy, N.V. Shmaltser, M.I. Kretov, A.M. Zavoyko, О.V. Kuzyshyn 466
Особливості неінвазивного вимірювання рівня глюкози в крові із застосування ближнього інфрачервоного випромінювання PDF (English)
M.V. Kotyk, I.T. Kogut, Ch.G. Saffouri 471
Особливості сигнальної системи автоматизованого проектування перетворювачів частоти - систем надвисоких частот PDF (English)
S.P. Novosyadlyj, I.I. Abramova 483
Комп’ютерне моделювання рекурсивних цифрових фільтрів другого порядку сигнальної системи автоматизованого проектування PDF (English)
S.P. Novosyadly, R.V. Valter 486


ISSN: 2309-8589