Том 16, № 1 (2015)

Зміст

Теорія динамічної провідності трибар’єрної резонансно- тунельної структури з двофотонними лазерними переходами PDF
Yu. O. Seti, I. V. Boyko, M. V. Pan’kiv 7-13
Нестаціонарний розподіл температури та термоелектрорушійна сила анізотропного оптикотермоелемента при антипаралельних напрямах градієнта температури і променевого потоку PDF
I. V. Gutsul, V. I. Gutsul 14-19
Про роль мезоентропіі в термодинаміці фазових перетворень першого роду в сплавах PDF
A. Shirinyan 20-27
Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок PDF
D. M. Freik, B. P. Volochanska, T. O. Parashchuk 28-33
Ауксетичні властивості кристалів гексагональної сингонії PDF
M. D. Raransky, V. N. Balazyuk, M. M. Gunko 34-43
Структура та фізичні властивості шаруватих кристалів In2Se3{Mn}, InSe{Mn} і InSe{Fe} PDF
V. V. Kaminskii, Z. D. Kovalyuk, V. I. Ivanov 44-48
Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі систем Pb-Ag-Sb-Te PDF
D. M. Freik, S. I. Mudriy, Ts. A. Kriskov, I. V. Gorіchok, O. M. Matkіvsky, T. O. Semko 49-54
Механоактивація сумішей SiO2/γ-Fe2O3 та її вплив на розподіл валентних електронів PDF
Ya. V. Zaulychnyy, Y. V. Yavorskyi, V. М. Gun'ko, V. I. Zarko, V. Ya. lkiv, М. V. Karpetz, V. О. Kotsyubynsky 55-61
Термоелектричний плюмбум телурид із нановключеннями ZnO PDF
O. M. Matkivsky 62-67
Особливості кристалічної структури епітаксійних LaGa - заміщених плівок залізо-ітрієвого ґранату. Визначення ступеня дефектності PDF
V. V. Moklyak 68-73
Центри люмінесценції в тонких плівках ZnGa2O4 PDF
O. M. Bordun, I. Yo. Kukharskyy, B. O. Bordun 74-78
Кристалографічні особливості наноструктур SnTe на полііміді PDF
Ya. P. Saliy 79-82
Механізми структуроутворення та термоелектричні властивості парофазних конденсатів твердого розчину PbTe– Bi2Te3 на ситалі PDF
I. S. Bylina 83-92
Приповерхневі шари і термоелектричні властивості парофазних конденсатів LAST Pb18Ag2-xSbxTe20 на слюді PDF
D. M. Freik, B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. I. Makovyshyn, R. S. Yavorskiy 93-97
Питомі ємнісні характеристики вуглеців, активованих гідроксидом калію PDF
I. M. Budzulyak, B. I. Rachiy, V. M. Vashchynsky, M. V. Berkeschuk 98-106
Багатокомпонентні фази зі структурами типів CeAl2Ga2 та Y0,5Co3Ge3 у системі Gd–Ca–Fe–Co–Ge PDF
V. Ya. Gvozdetskyi, R. E. Gladyshevskii, N. V. German 104-110
Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. I. Особливості електрокінетичних характеристик PDF
V. A. Romaka, P. Rogl, Yu. V. Stadnyk, L. P. Romaka, R. O. Korzh, D. Kaczorowski, V. Ya. Krayovskyy, A. M. Нoryn 111-115
Діелектричні, електромеханічні і пружні властивості матеріалів K1-х(NH4)хH2PO4 PDF
L. Korotkov, D. Likhovaja, R. Levitsky, I. Zachek, A. Vdovych 116-122
Поліморфізм моноксиду свинцю, ініційований отвердненям поліепоксиду, у сталих магнітному або електричному полях PDF
V. O. Vilensky, Y. V. Bardadym, Y. P. Gomza, Y. Y. Kercha 123-127
Перетворення бутилортотитанату на поверхні магнетиту в присутності плюроніка PDF
L. S. Semko, L. P. Storozhuk, S. V. Khutornyi, P. P. Gorbyk 128-135
Дослідження термодинамічних функцій монобориду заліза FeB PDF
N. Yu. Filonenko 136-139
Нанотекстурування кремнію методом каталітичного хімічного травлення PDF
Ye. I. Berezhanskyi, S. I. Nichkalo, V. Yu. Yerokhov, A. A. Druzhinin 140-144
Розв’язок прикладних проблем комплексних сполук із центральними атомами d-первнів у октаедричному оточенні ліґандів на основі теорії кристалічного поля PDF
T. R. Tatarchuk, H. O. Sirenko, U. L. Kush 145-154
Динаміка використання властивостей лазерних променів для поверхневого зміцнення металів та збагачення уранових і трансуранових елементів PDF
A. S. Zavoiko 155-166
Особливості структуроутворення при термічному синтезі порошків карбідосталі на основі шламових відходів підшипникових сталей PDF
G. A. Bagliuk, A. A. Mamonova, N. O. Uskova, A. V. Bezdorozhev 167-172
Вплив твердофазових перетворень на пластичність сталей PDF
I. Ya. Petryk 173-175
Regeneration of Hard Alloy Wastes by Low Energy Consumption and Environmentally Friendly Hydrothermal Technology PDF
S. F. Korablov 176-180
Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту PDF
V. S. Bushkova, B. K. Ostafiychuk, Yu. M. Tafiychuk, I. P. Yaremiy 181-184
Металізація вуглецевих волокон подвійними та потрійними мідними композиціями PDF
H. O. Sirenko, M. B. Skladanyuk, L. M. Soltys 185-192
Методи синтезу нанодисперсних оксидів заліза PDF
A. B. Hrubiak, V. О. Kotsyubynsky, V. V. Moklyak 193-201
Витискування елементів проникнення в перехідній зоні під дифузійними шарами, що зростають PDF
A. I. Nesterenko, N. G. Nesterenko 202-206
Міцність вуглецевих наноплівок PDF
R. A. Pelenskyi 207-209
Дослідження закономірностей горіння газозависів вуглецевих частинок PDF
S. G. Orlovska 210-216
Літієві джерела струму на основі пористого вуглецевого матеріалу PDF
V. I. Mandzyuk, V. G. Khomenko, V. M. Sachko, I. F. Myronyuk, V. Z. Barsukov 217-220
Варізонна технологія формування структур швидкодіючих GaAs – транзисторів як основи сучасних ВІС PDF
S. P. Novosyadlyy, A. M. Bosats'kyy 221-229


ISSN: 2309-8589