Том 16, № 2 (2015)

Зміст

Процеси трансформації енергії в активованих йонами Er3+ лазерних матеріалах (огляд) PDF
A. H. Kevshyn, V. V. Halyan, T. A. Semenyuk 245-252
Взаємодія елетромагнітних H-хвиль з тонкими металічними плівками, розташованими на діелектричній підкладці PDF (English)
А. І. Utkin, А. А. Yushkanov 253-256
Cиметрійний аналіз фононних мод кристалу β-Ag8SnSe6 PDF
І. V. Semkiv, А. І. Kashuba, H. A. Ilchuk, M. V. Chekaylo 257-260
Особливості нестаціонарного розподілу температури оптично непрозорого анізотропного термоелемента при імпульсному променевому збудженні PDF
I. V. Gutsul, V. I. Gutsul 261-265
Вплив нікелю на густину і поверхневий натяг рідкого олова PDF
S. I. Mudryi, M. A. Lytvyn 266-270
Дослідження термодинамічних властивостей кристалів ZnTe, ZnSe, ZnS із використанням ab initio розрахунків PDF
M. O. Galushchak, T. O. Parashchuk, V. M. Boychuk, L. I. Nykyruy 271-275
Вплив тисків різної симетрії на фазові переходи та термодинамічні характеристики сегнетоелектрика RbHSO4 PDF
I. R. Zachek, R. R. Levitsky, A. S. Vdovych, M. C. Karkuljevska 276-283
Квантово-розмірні ефекти в тонких напівпровідникових плівках на основі плюмбум телуриду PDF
D. M. Freik, M. A. Ruvinskyy, O. B. Kostyuk, R. O. Dzumedzey 284-288
Дослідження електронної структури графенових нанолистів методом рентгенівської фотоелектронної спектроскопії PDF
B. I. Ilkiv, S. S. Petrovska, R. A. Sergienko, О. О. Foya, O. V. Ilkiv, T. N. Bondarenko, E. Shibata, T. Nakamura, Ya. V. Zaulychnyy 289-292
Кінетика процесів росту наноструктур PbTe:Bi на слюді PDF
Ya. P. Saliy, O. I. Nalyvaychuk, M. V. Reykalo 293-296
Магнітооптичні властивості наночастинок магніторозчиненого напівпровідника CdMnTe, отриманих фізичними методами PDF
І. D. Stolyarchuk 297-301
Крайове поглинання тонких плівок b–Ga2O3 PDF
O M. Bordun, I. Y. Kukharskiy, B. O. Bordun, V. B. Lushchanetsj 302-306
CVD – композити як перспективні матеріали для інтерференційної оптики ІЧ – діапазону спектра (огляд) PDF
V. F. Zinchenko, V. E. Chygrynov, Ie. V. Timukhin 307-315
Остівні одноелектронні стани адсорбційних комплексів Ge на поверхні Si(001)(4x2) PDF
O. I. Tkachuk, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov 316-321
Зміна характеристик поверхні та сорбційних властивостей цирконій силікату при опроміненні гальмівними гамма- квантами PDF
H. Vasylyeva, V. Yakovlev, Yu. Kylivnyk 322-326
Фазові рівноваги у системах з участю тетрарних сполук типу MeIMeIIIP2S6(Se6), де MeI – Cu, Ag; MeIII – In, Cr PDF
M. V. Potorij, P. М. Мilyan, S. F. Motrya, V. V. Tovt, S. M. Hasinets 327-334
Дослідження напівпровідникового твердого розчину V1-xTixFeSb. II. Особливості кристалічної та електронної структур PDF
V. V. Romaka, P. Rogl, L. P. Romaka, Yu. V. Stadnyk, R. O. Korzh, V. Ya. Krayovskyy, T. M. Kovbasuk, H. V. Tsygylyk 335-340
Електрохімічні властивості нанопористого вуглецевого матеріалу у К+-вмісних водних електролітах PDF
I. M. Budzulyak, N. Ya. Ivanichok, B. I. Rachiy, V. M. Vashchynsky, R. P. Lisovskiy 341-346
Вивчення високотемпературного тепломасообміну і кінетики фазових перетворень при горінні вищих алканів в повітрі PDF
S. G. Orlovska, M. S. Shkoropado, F. F. Karimova, A. O. Odnostalko 347-350
Отримання та Х-променевий аналіз порошків кобальтових феритів, заміщених катіонами нікелю PDF
V. S. Bushkova, I. P. Yaremiy, R. V. Ilnitsky, R. P. Lisovskiy, M. L. Mokhnatskyi 351-354
Композит гідроксид нікелю / активований вуглець як електродний матеріал в пристроях накопичення заряду PDF
О. M. Khemiy, L. S. Yablon, І. М. Budzulyak, O. V. Morushko, Yu. Yu. Stubrov, I. P. Yaremiy 355-359
Вплив технологічних та трибологічних чинників на ефект післядії та зносостійкість полімерних композитів PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, A. V. Lutsasj 360-372
Гідротермальний синтез 3D наночасток дисульфід молібдену / вуглець PDF
L. O. Shyiko, V. O. Kotsyubynsky, I. M. Budzulyak, M. Rawski, Yu. O. Kulyuk 373-378
Дослідження несучої здатності й фазового складу хромотитанового покриття PDF
E.O. oglu Abbasov 379-382
Дослідження шунгіта методами десорбційної мас-спектрометрії PDF
L. M. Melnyk, T. Yu. Gromovoy 383-387
Кореляційний зв’язок між ефектами післядії за шорсткістю поверхонь металевого контртіла та карбопластика PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, M. B. Skladanyuk 388-397
Вплив хімічного складу та температури розплавів гірських порід на закономірності змочування ними платиново-родієвої фільєрної пластини PDF
I. I. Diduk, G. A. Bagliuk 398-402
Схемотопологічне моделювання перетворювачів рівнів сигналів для аналітичних мікросистем-на-кристалі PDF
V. V. Dovgiy, I T. Kohut, V. I. Holota 403-407
Кінетика просочування Cr3C2 марганцевим мельхіором у процесі отримання керметів PDF
T. A. Shihab, Ya. A. Kryl’, Yu. I. Paraiko, P. M. Prysyazhnyuk, L. Ya. Ropyak, V. V. Turluch 408-412
Шляхи підвищення швидкодії GaAs–полових транзисторів Шотткі (ПТШ) та селективнолегованих гетеротранзисторів (СЛГТ) для формування сучасних НВЧ–схем PDF
S. P. Novosyadlyy, I. M. Lutskiy 413-419
Формування КМОН схем на GaAs із самосуміщеними нітридними та силіцидними затворами PDF
S. P. Novosjadly, A. I. Terletsky, O. B. Fryk 420-424
Зміна енергетичного розподілу валетних електронів при формуванні нанорозмірних сумішей SiO2+Al2O3 пірогенним синтезом PDF
Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. lkiv, Y. V. Yavorskyi, V. М. Gun'ko, V. I. Zarko, М. V. Karpetz 425-431
Сповнене праці життя (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) PDF
V. G. Kozyrsky, O. M. Rokitsky, V. A. Schenderovsky 432-435


ISSN: 2309-8589