Том 17, № 1 (2016)

Зміст

Кінетичні ефекти, обумовлені флуктуаціями товщини квантового напівпровідникового дроту PDF
M. A. Ruvinskii, B. M. Ruvinskii, O. B. Kostyuk 7-10
The Influence of Electron-Hole Exchange Interaction of Colloidal CdS Quantum Dots on the Value of the Resonant Stokes Shift PDF
V. I. Boichuk, R. Ya. Leshko, O. A. Sokolnyk 11-20
Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на спектральні параметри та активну динамічну провідність резонансно-тунельних структур з постійним електричним полем PDF
I. V. Boyko, A. M. Gryschyk 21-30
Дисипативні структури та фрактальний підхід до формування некристалічного стану PDF
M. I. Mar’yan, N. V. Yurkovych 31-36
Дослідження структурних, енергетичних та кінетичних характеристик напівпровідників RNiSb (R = Gd, Lu) PDF
L. P. Romaka, V. V. Romaka, Yu. V. Stadnyk, V. Ya. Krayovskyy, D. Kaczorowski, A. M. Нoryn 37-42
Магніто- і тензоопір компенсованих кристалів р-Ge в області слабких, проміжних і класично сильних магнітних полів PDF
G. P. Gaidar 43-47
P-V центри в приповерхневих шарах алмазу С(111) PDF
O. Ananina, E. V. Severina 48-52
Центри люмінесценції в тонких плівках β-Ga2O3 та (Y0,06Ga0,94)2O3 PDF
O. M. Bordun, I. I. Medvid, I. Y. Kukharskyy, B. O. Bordun 53-59
Фотолюмінесцентні властивості НК CdTe в колоїдних розчинах та полімерних плівках PDF
S. I. Budzulyak, L. A. Demchyna, V. M. Yermakov, O. A. Kapush, D. V. Korbutyak, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk, L. I. Trishchuk, S. D. Boruk 60-64
Габітус, симетрія і орієнтація поверхневих структур парофазних конденсатів SnTe:Bi на ситалі PDF
Y. P. Saliy, N. I. Bushkov, I. S. Bylina, V. I. Makovyshyn 65-69
Вплив рН реакційного середовища на структуру і властивості нанодисперсних феритів шпінельного типу PDF
B. K. Ostafiychuk, L. S. Kaykan, Y. S. Kaykan, A. B. Hrubyak, M. O. Nykoliuk 70-75
Взаємодія водної суспензії декарбонізованого доломіту з розчином сульфатної кислоти та діоксидом карбону PDF
O. M. Duda, I. J. Kostiv 76-80
Електричні параметри варисторної кераміки на основі SnO2 з домішками оксидів CaO і BaO PDF
O. V. Gaponov, O. V. Vorobiov, A. M. Vasyliev 81-87
Особливості хемосорбції диметилкарбонату поверхнею кремнезему PDF
I. S. Protsak, E. M. Pakhlov, V. A. Tertykh 88-92
Вплив рН синтезу на оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинокCdS/L-цистеїн PDF
O. V. Krupko, Yu. B. Khalavka, L. P. Shcherbak 93-97
Гідротермальний синтез нанодисперсного діоксиду титану (огляд) PDF
M. G. Mizilevska, V. O. Kotsyubynsky, O. H. Tadeush, V. M. Sachko, O. Yu. Orenchyuk 98-107
Сенсорні елементи і пристрої оперативної діагностики рівня глюкози в крові PDF
I. T. Kogut, M. V. Kotyk 108-113
Структура і властивості матеріалів на основі систем Ag-Pb-Sb-Te з високою термоелектричною добротністю PDF
I. V. Horichok, L. I. Nykyruy, M. O. Galushchak, M. A. Lopуanko, T. O. Semko, O. L. Sokolov 114-128
Одержання однорідних кристалів ртутно-індієвого телуриду PDF
O. V. Galochkin, S. G. Dremluzhenko, Z. I. Zakharuk, V. M. Sklyarchuk, V. Z. Tsaliy, A. A. Asheulov 129-133
Явище удосконалення турбостратної структури вуглецевих волокон під час динамічного контакту поверхонь твердих тіл PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys 134-143


ISSN: 2309-8589