- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

V

Vafaeei, M., University of Neyshabur
Valter, R. V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Vashchynsky, V. M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Vashchynsky, V.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Vasiliev, O., Frantsevich Institute for Problems in Material Science NAS of Ukraine
Vasyliev, A.M., Oles’ Gonchar Dnipropetrovs’k National University
Vasylyeva, H., Uzhgorod National University
Vasylyeva, H., Uzhgorod National University
Vasylyeva, H. V., Uzhhorod National University
Vasylyeva, H.V., Uzhgorod National University
Vdovych, A., Institute for Condensed Matter Physics
Vdovych, A. S., Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Vdovych, A.S., Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Vdovych, A.S., Institute for Condensed Matter Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine
Velykoivanenko, O.A., O.A. Velykoivanenko
Venger, E.F., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
Vengrenovich, R.D., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Verheles, K. A., Odessa I.I. Mechnikov National University
Vikhor, L. M., Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine
Vilensky, V. O., Institute of macromolecular chemistry of NAS of Ukraine
Vilensky, V.O., Institute of macromolecular chemistry of NAS of Ukraine
Vintonyak, T.P., R&D Centre of Semiconductor Material Science ‘Vasyl Stefanyk’ Precarpathian National University
Virt, I., Rzeszow University
Voisin, Leandro, AMTC, Advanced Mining Technology Center and DIMin, University of Chile
Vojtovych, S. A., Ivano-Frankivsk National Medical University
Volochanska, B. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Volochanska, B. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Vorobiov, O.V., Oles’ Gonchar Dnipropetrovs’k National University
Voronin, E.F., Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Vorontsov, D., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Voroshilov, Yu.V., Uzhgorod National University
Voytkiv, S.V., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Voznyak, O.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Vuichyk, M.V., V.Ye. Lashkarev Institute of Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Ukraine
Vyhonnyi, V.Yu., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

W

Waclawski, T.K., Cracow University of Technology
Wacławski, T., Cracow Technical University
Wacławski, T., Cracow University of Technolog
Wacławski, T., Kracow University of Technology
Wacławski, T., Krakow Polytechnic
Wojnarowska - Nowak, R., University of Rzeszow

В

Вayrachniy, B. I., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

1 - 42 of 42 items