- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Yarema, S.V., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

S

Sabadakh, O. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Sabov, T.N., Institute of Semiconductor Physics V.E. Lashkaryov NAS of Ukraine
Sachanyuk, V.P., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Sachko, V. M. , Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Sachko, V.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Sadkovska, L.V., A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of NAS of Ukraine
Saffouri, Ch. G., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Salei, A., Ukrainian State University of Chemical Technology
Saliy, Y.P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Saliy, Ya. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Saliy, Ya. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Saliy, Ya.P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Saliy, Ya.P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Sameljuk, A. V., Frantsevich Institute for Problems of Material Sciences, NAS Ukraine
Sameljuk, A.V., Frantsevich Institute for Problems of Material Sciences, NAS Ukraine
Sapyanenko, O. O., Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Sapyanenko, O.O., O.O.Chuiko Institute for Surface Chemistry of NAS of Ukraine
Savitskyi, D.P., Dumanskii Institute of Colloid and Water Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Savvakin, D.G., Institute for Metal. GV Kurdyumov NAS of Ukraine
Savytsky, N.S., Ivan Franko National University of Lviv
Semchuk, O.Yu., Chuiko Institute of Surface Chemistry NAS of Ukraine
Semchuk, O.Yu., Chuiko Institute of Surface Chemistry, NASU
Sementsov, Yu.I., Chuyko Institute of Surface Chemistry NAS of Ukraine
Semenyuk, T. A., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Semkiv, I., National University “Lvivska Politechnika”
Semkiv, I.V., National University “Lvivska Politechnika”
Semkiv, І.V., Lviv Polytechnic National University
Semkiv, І.V., Lviv Polytechnic National University, physics department
Semko , L. S., Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Semko, T., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Semko, T. O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Semko, T. O., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Semko, T.O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Semko, T.O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Semko, T.O., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Semko, T.O., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Senjushkevych, M.V., IFNTUOG
Senyushkovych, M.V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Serbyn, M.V., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Sergeeva, A. E., Odessa National Academy of Food Technologies
Sergienko, R.A., Physics-Technological Institute of Metals and Alloys of NASU
Sergiienko, R., Physico-Technological Institute of Metals and Alloys NAS of Ukraine
Serkiz, R., Ivan Franko L’viv National University
Serkiz, R., Ivan Franko National University of Lviv
Serkiz, R., Scientific-technical and Educational Centre of low Temperature Studies, Ivan Franko National University of Lviv
Serpak, N.F., V. Lashkarev Institute of Semiconductor Physics, NAS Ukraine
Seti, Ju. O., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Seti, Ju.O., Chernivtsi National University
Severina, Elena, Semiconductor Physics Department, Zaporizhzhya National University

1 - 50 of 143 items    1 2 3 > >>