- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

T

Tadeush, O.H., South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D. Ushynsk
Tafiychuk, Yu.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Taras, T. N., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Tatarchuk, T., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Tatarchuk, T. R., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Tatarchuk, T.R., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Telega, V.M., Institute of Semiconductor Physics V.E. Lashkaryov NAS of Ukraine
Terebinska, M.I. , Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Terletsky, A.I., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Tertykh, V.A., Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Teslenko, V.I., Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Timukhin, Ie.V., A. V. Bogatsky Physico-Chemical Institute of NAS of Ukraine
Tishchenko, P.V., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Tiumentsev, V. A., Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine
Tkach, M.V., Chernivtsi National University
Tkach, V.M., V. M. Bakul Institute for Superhard Materials, N.A.S. of Ukraine
Tkach, V.M., V.Bakul Institute for Superhard Materials, NASU
Tkachuk, A.І., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Tkachuk, I.G., Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NAS of Ukraine, Chernivtsi Department
Tkachuk, O.I., Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Tkachuk, V. M., Chernivtsi National University
Tkachyuk, I.G., I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine, Chernivtsi Department
Tokareva, I. A., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Tomashik, V.М., V.Ye. Laskaryov Institute for Semiconductor Physics of National Academy of Sciences of Ukraine,
Tomashik, Z.F., Instytut Semiconductor Physics. VE Lashkarev NAS of Ukraine
Tomashyk, V.M., Instytut Semiconductor Physics. VE Lashkarev NAS of Ukraine
Tomashyk, V.M., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
Tomashyk, V.M., V.Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine
Tomashyk, V.М., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Tomashyk, Z.F., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Tomashyk, Z.F., V.Ye. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics of NAS of Ukraine
Tovt, V.V., Research Institute for Physics and Chemistry of Solids, Uzhgorod National University
Tretiak, Ch. R., Yu. Fedkovych Chernivtsi National University
Trishchuk, L.I., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Trypolskyi, A.I., L.V. Pisarzhevskii Institute of the Physical Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
Tur, Y., Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Turluch, V.V. , Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Turok, I.I., Institute of Electron Physics, Ukr. Nat. Acad. Sci
Turov , V. V., Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Turovska , L.V. , Ivano-Frankivsk National Medical University
Turovska, L.V., Ivano-Frankivsk National Medical University
Turovska, L.V., Ivano-Frankivsk National Medical University
Turovska, L.V., Ivano-Frankivsk NationalMedical University
Tyshkovets, M. V., National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Tytarenko , V.V., Dnepropetrovsk national university of railway transport
Tytarenko, V.V., Dnepropetrovsk national university of railway transport

1 - 46 of 46 items