- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

C

Charmas, B., Maria Curie-Skłodowska University

H

Haghighi, B., University of Neyshabur
Hatsevych, I.M., Institute of Semiconductor Physics V.E. Lashkaryov NAS of Ukraine

K

Khalavka, Y. B., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Khalavka, Yu., Institute of Biology, Chemistry and Bioresources Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Khalavka, Yu.B., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Khatsevich, O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khatsevich, О.М., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khatsevych, O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khemiy, О.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khemiy, О.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Khomenko, V. G., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khoverko, Yu.M., Lviv National Politechnic University
Khoverko, Yu.N., Міжнародна лабораторія сильних магнітних полів і низьких температур
Khoverko, Yu.М., National University "Lviv Polytechnic"
Khrypko, O.S., Zaporizhzhya State Engineering Academy
Khrypko, S.L., Classic Private University
Khrypunov, G.S., National Technical University «Kharkіv Polytechnic Institute»
Khshanovska, O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khutornyi , S. V., Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Khvyshchu, M.V., Lutsk National Technical University
Khyzhnyak, O.V., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Khyzhnyak, V.G., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»

1 - 23 of 23 items