- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

J

Jaworski, Ya. S., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University

Y

Yablon, L.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yablon, L.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yablon, L.S., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yahnevych, M., Chernivtsi National University
Yakhnevych, M.Y., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Yakovlev, V., Institute of sorption and endoecology problem NAS of Ukraine
Yakovlev, V., Institute of Sorption and Endoecology problems NAS of Ukraine
Yakovlev, V., Institute of Sorption and Endoecology problems NAS of Ukraine
Yaremiichuk, O., Rzeszow University
Yaremiy , I.P., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yaremiy, I.P., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yaremiy, I. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yaremiy, I. P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yaremiy, I.P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yaremiy, I.P., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yaremiy, I.P., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yaremiy, I.P., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yaremiy, I.P., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yaremiy, I.P., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yaremiy, S. I., Ivano-Frankivsk National Medical University
Yaremiy, S.I., Ivano-Frankivsk National Medical University
Yashchynskyy, L. V., Lutsk National Technical University
Yatsyshyn, B., National University “Lvivska Politechnika”
Yatsyshyn, B. P., Lviv University of Trade and Economics
Yatsyshyn, B. P., National University "Lviv Polytechnic"
Yatsyshyn, B. P., National University “Lviv Polytechnic”
Yatsyshyn, B.P.
Yatsyshyn, B.P., Lviv University of Trade and Economics
Yavorskiy, R. S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yavorskyi, A.V., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Yavorskyi, R., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yavorskyi, R. S. , Vasyl Stefanyk Precarpathian National University; Rzeszow University
Yavorskyi, Y. V., Physical Engineering Faculty, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnical Institute”
Yavorskyi, Y. V., Physical Engineering Faculty, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnical Institute”
Yavorskyi, Y. V., Physical Engineering Faculty, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnical Institute”,
Yavorskyi, Y.V., Physical Engineering Faculty, National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnical Institute”,
Yavorskyi, Ya. S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Yavorskyi, Ya.S., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Yavorskyi, Yu.V., National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute"

1 - 40 of 40 items