- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kaykan, L.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Kaykan, L.S., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Kaykan, Y.S., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Kaykan, Y.S., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Kercha, Y. Y., Institute of macromolecular chemistry of NAS of Ukraine
Kerli, S., Energy System Engineering Department, Kahramanmaras İstiklal University
Kevshyn, A.H., Department of Experimental physics and technologies information measuring of Lesya Ukrainka Eastern European
Kevshyn, A.H., Eastern European National University
Kevshyn, A.H., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Kevshyn, A.H., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Khalavka, Y. B., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Khalavka, Yu., Institute of Biology, Chemistry and Bioresources Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Khalavka, Yu.B., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Khatsevich, O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khatsevich, О.М., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khatsevych, O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khemiy, О.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khemiy, О.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Khomenko, V. G., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khoverko, Yu.M., Lviv National Politechnic University
Khoverko, Yu.N., Міжнародна лабораторія сильних магнітних полів і низьких температур
Khoverko, Yu.М., National University "Lviv Polytechnic"
Khrypko, O.S., Zaporizhzhya State Engineering Academy
Khrypko, S.L., Classic Private University
Khrypunov, G.S., National Technical University «Kharkіv Polytechnic Institute»
Khshanovska, O., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Khutornyi , S. V., Chuiko Institute of Surface Chemistry of the NAS of Ukraine
Khvyshchu, M.V., Lutsk National Technical University
Khyzhnyak, O.V., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Khyzhnyak, V.G., National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute»
Kidalov, V.V., Berdyansk State Pedagogical University
Kinzerska, O.V., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Kinzerska, O.V., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Kishkar, A., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kityk, I.V., Czestochowa University of Technology; Lesya Ukrainka Eastern European National University
Kityk, I.V., Lesya Ukrainka Eastern European National University (Ukraine)
Kityk, I.V., Physics Department, Eastern European National University
Kiyak, S.G., Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics
Kladko, V.P., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
Kleto, G.I., Chernivtsi National University
Klochkov, L.O., I.М. Frantsevich Institute for Problems of Material Science, NASU
Klymenko, N. Yu., Chuiko Institute of Surface Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
Kobylianskyi, R. R., Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Kobylianskyi, R. R., Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine; Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Kobylianskyi, R.R., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Kochenov, A.V., State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”
Kogut, I.T., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Kogut, I. T., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Kogut, I.T., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Kogut, I.T., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

451 - 500 of 1426 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>