- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

B

Belyavina, N.N., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Benko, T.H., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Berezhanskyi, Ye. I., National University “Lvivska Politechnika”
Berezovskiy, M.M., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Berezovsky, M.M., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Berkeschuk, M. V., Kamianets-Podilsky Ivan Ohienko national university
Berladir, K.V., Sumy State University
Bernik, I., Chernivtsi National University
Bezdorozhev , A.V., Institute for Problems of Materials Science NAS of Ukraine
Bezpalchuk, O.O., Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine
Bezruka, N. A., Ivano-Frankivsk National Medical University
Bilanych, V., Uzhhorod National University
Biletskyi, Ya.S., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Bilyavyna, N. M., Taras Shevchenko National University of Kyiv
Bilyk, I.I., National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute"
Bilyk, R.M., Ivan Franko National University of Lviv
Bilynsky, I.V., Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Bilynskyi, I.V., Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Bilynskyi, I.V., Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University
Bobyr , S.V., Iron and Steel Institute of Z.I.Nekrasov Academician
Boichuk, V.I.
Boichuk, V.I., Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University
Boichuk, V.I., Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University
Boichuk, V.І., Ivan FrankoDrohobych State Pedagogical University
Boichyshyn, L., Ivan Franko National University of Lviv
Bojchuk, А.М., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Boledzyuk, V. B., Institute of Problems of Materials Science. I.M. Frantsevich of the National Academy of Sciences of Ukraine
Boledzyuk, V.B., Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NAS of Ukraine, Chernivtsi Department
Bonchyk, O.Yu., Pidstryhach Institute for Applied Problems of Mechanics and Mathematics
Bondarenko, T.N., Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU
Borcha, M.D., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Bordjuk, N.A., Rivne State Humanitarian University
Bordun, B. O., Ivan Franko National University of Lviv
Bordun, B.O., Ivan Franko Lviv National University
Bordun, B.O., Ivan Franko National University of Lviv
Bordun, I. O., Ivan Franko National University of Lviv
Bordun, O. M., Ivan Franko National University of Lviv
Bordun, O.M., Ivan Franko Lviv National University
Bordun, O.M., Ivan Franko National University of Lviv
Boruk, S.D., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Boryk, V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Bosats'kyy , A.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Boshernitsan, V.I., I.I. Mechnikov National University of Odessa
Bovgyra, O.V., Ivan Franko National University of Lviv
Boychuk, A.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Boychuk, V., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Boychuk, V.M., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Boychuk, V.M., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Boychuk, V.М., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Boyko, I.V., Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University

51 - 100 of 1426 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>