- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

I

Ivanichok, N.Ya.
Ivanichok, N.Ya., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Ivanichok, N.Ya., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Ivanov, V. I., I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ivanov, V. I., Institute of Problems of Materials Science. I.M. Frantsevich of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ivanov, V.I., I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine
Ivanov, V.I., I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine, Chernivtsi Department
Ivanskii, B.V., Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Ivashchenko, I.A. , Eastern European National University
Ivashchenko, I.A., Lesya Ukrainka Eastern European National University
Ivashchenko, І.А., Department of Inorganic and Physical Chemistry of Lesya Ukrainka Eastern European
Ivashchyshyn, F.O., Lviv Polytechnic National University
Ivasuyk, R.V., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University

J

Jaworski, Ya. S., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University

K

Kachmar, A. , Institute of Metal Physics named after G.V. Kurdyumov NAS of Ukraine; Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Kachmar, A. I., Vasyl Stefanyk Precarpathian National University
Kaczorowski, D. , Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences
Kaczorowski, D., Institute of Low Temperature and Structure Research Polish Academy of Sciences
Kadeniuk, T. Ya., Institute of Thermoelectricity of the NAS and MES of Ukraine
Kaidanovych, Z.V., L.V. Pisarzhevskii Institute of the Physical Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
Kalinchak, V. V., I.I. Mechnikov Odessa National University
Kalinchak, V. V., Odesian National University named after II Mechnikova
Kalinchak, V. V., Odessa I. I. Mechnikov National University
Kalinchak, V.V., Odessa I. I. Mechnikov National University
Kalishyn, Ye.Yu., L.V. Pisarzhevskii Institute of the Physical Chemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine
Kaminskii, V. M., I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine
Kaminskii, V.M., I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine
Kaminskii, V.M., I.M. Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of the National Academy of Sciences of Ukraine, Chernivtsi Department
Kanak, A. I., Yuriy Fedkovich’ Chernivtsi National University
Kapitanchuk, O.L., Bogolyubov Institute for Theoretical Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Kapush, O.A., V. Lashkarev Institute of Semiconductor Physics, NAS Ukraine
Kapush, O.A., V. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics, National Academy of Sciences of Ukraine
Kapush, O.A., V.E. Lashkaryov Institute of Semiconductor Physics NAS of Ukraine
Karimova, F.F. , Odessa national I.I. Mechnikov’s University
Karimova, F.F., Odessa I.I. Mechnikov National University
Karkuljevska, M.C., Lviv Polytechnic National University
Karpash, M.O., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Karpash, O. M., Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas
Karpenko, A.Y., Institute of Applied Physics, NASU
Karpets, М.V., National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Problems of Materials Science named after. Frantsevich
Karpetz, M. V. , Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU
Karpetz, М. V., Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NAS of Ukraine
Karpetz, М.V., Frantsevich Institute for Problems of Materials Science
Karpyk, B.V., Vasyl Stefanyk Prekarpathian University
Kartel, M.T., Chuyko Institute of Surface Chemistry NAS of Ukraine
Kashuba, A., National University “Lvivska Politechnika”
Kashuba, A.I., Ivan Franko National University of Lviv
Kashuba, A.I., National University “Lvivska Politechnika”
Kashuba, А.І., Ivan Franko National University of Lviv
Katerynchuk, V.M., Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NAS of Ukraine

401 - 450 of 1426 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 > >>