Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 17, № 2 (2016) Вплив домішки оксиду ітрію на структуру та властивості металевого гафнію Анотація   PDF
S. V. Chornobuk, M. I. Cherednik, V. A. Makara
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив домішок Al та Fe на термодинамічну стабільність та кінетику десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву Анотація   PDF
О. G. Еrshova, V. D. Dobrovolsky, Yu. М. Solonin, A. Yu. Koval
 
Том 17, № 2 (2016) Вплив домішок ванадію та хлору на магнітну сприйнятливість монокристалів Cd0.9Zn0,1Te Анотація   PDF
V. B. Brytan, Yu. V. Pavlovskyy, R. M. Peleshchak, Yu. O. Uhryn
 
Том 18, № 3 (2017) Вплив електричного поля на енергетичний спектр та міжпідзонний коефіцієнт поглинання електрона в сферичній багатошаровій квантовій точці CdSe/ZnS/CdSe Анотація   PDF (English)
V. A. Holovatsky, M. Y. Yakhnevych
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив електричного поля на характеристики плавлення та горіння парафіну Анотація   PDF
S. GF. Orlovska
 
Том 20, № 2 (2019) Вплив жорсткого ультрафіолету на структуру та оптичні властивості шарів CdS та CdTe Анотація   PDF   PDF (English)
G. I. Kopach, A. I. Dobrozhan, G. S. Khrypunov, R. P. Mygushchenko, O. Y. Kropachek, R. V. Zaitsev, A. V. Meriuts
 
Том 17, № 3 (2016) Вплив заміни S на Se на спектри оптичного поглинання склоподібних сплавів Ag1,6Ga1,6Ge31,2S61,6-xSex Анотація   PDF
V. V. Halyan, A. H. Kevshyn, I. A. Ivashchenko, M. V. Shevchuk
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив зміни концентрації C4H6O6 в складі композицій (NH4)2Cr2O7-HBr-C4H6O6 на параметри хіміко-динамічного полірування напівпровідників типу AIIIB V Анотація   PDF
I. V. Levchenko, I. B. Stratiychuk, V. M. Tomashyk, G. P. Malanych
 
Том 18, № 2 (2017) Вплив зовнішніх дій на механічні напруження і електронні параметри гетеросистем з С60 фулеренами Анотація   PDF (English)
L. O. Matveeva, E. F. Venger, R. V. Konakova, O. Yu. Kolyadina, P. L. Neluba, V. V. Shynkarenko
 
Том 17, № 2 (2016) Вплив карбону на фізичні та структурні властивості бориду Fe2B Анотація   PDF
N. Yu. Filonenko, O. M. Galdina
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив лазерного опромінення на електрохімічні властивості композиту MoS2 Анотація   PDF
L. S. Yablon, O. M. Khemiy, I. M. Budzulyak, B. K. Ostafiychuk, O. V. Morushko
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив легування кадмієм на оптичні властивості тонких халькогенідних плівок As2(S, Se)3 Анотація   PDF
I. V. Grytsyshche, V. Yu. Loya, M. I. Kozak, I. I. Turok, A. M. Solomon
 
Том 17, № 2 (2016) Вплив магнітного поля на енергетичний спектр та локалізацію електрона у багатошарових сферичних наноструктурах Анотація   PDF
V. Holovatsky, I. Bernik, M. Yahnevych
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив механоактивації сумішей нанопорошків SiO2/Al2O3 на їх морфологію та енергетичний розподіл валентних електронів Анотація   PDF
Yaroslav Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, Y. V. Yavorskyi, O. I. Dudka, V. I. Zarko, M. V. Karpetz
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив модифікування поверхні фосфату титану на його здатність поглинати йони стронцію із водних розчинів Анотація   PDF
H. Vasylyeva, V. Yakovlev, Yu. Kylivnyk, M. Tsyba
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив молекулярної маси гідроксипропілцелюлози на реологічні властивості водо-етанольних суспензій вугілля Анотація   PDF
T. M. Dymytriuk, D. P. Savitskyi, A. S. Makarov
 
Том 16, № 2 (2015) Вплив нікелю на густину і поверхневий натяг рідкого олова Анотація   PDF
S. I. Mudryi, M. A. Lytvyn
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив наночастинок срібла на спектри поглинання та структуру тонких плівок поліортотолуїдину Анотація   PDF
O. I. Konopelnyk, N. S. Savytsky, O. I. Aksimentyeva, Yu. Yu. Horbenko
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив неоднорідно-деформованої гетеромежі квантова точка – матриця на квантово-розмірні стани зарядів Анотація   PDF
R. M. Peleshak, N. Ya. Kulyk
 
Том 18, № 4 (2017) Вплив органічних молекул на люмінісцентні властивості композитів на основі квантових точок CdS Анотація   PDF (English)
V.A. Smyntyna, V.M. Skobeeva, K. A. Verheles, N.V. Malushin
 
Том 18, № 1 (2017) Вплив плазмового стану речовини на дифузію атомів при електролізі Анотація   PDF
L. I. Fedorenkova, N. Yu. Filonenko
 
Том 17, № 3 (2016) Вплив пластифікаторів на напружений стан епоксидних композитів Анотація   PDF
H. O. Sirenko, M. I. Martynyuk, L. M. Soltys, I. A. Mandzyuk
 
Том 18, № 1 (2017) Вплив пластифікатора на процеси структуротворення та кристалізації у сумішах поліпропілен-полівініловий спирт Анотація   PDF
L. S. Dzubenko, V. P. Plavan, N. M. Rezanova, O. I. Orans’ka, O. O. Sapyanenko, P. P. Gorbyk
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив поверхні на розсіювання носіїв струму і кінетичні ефекти в плівках n-PbTe Анотація   PDF
M. A. Ruvinskii, O. B. Kostyuk, B. S. Dzundza, V. I. Makovyshyn
 
Том 18, № 3 (2017) Вплив постадійної експозиції на повітрі сплаву Zr-Mn-Cr-Ni-V на циклічну стійкість Анотація   PDF (English)
Yu. M. Solonin, O. Z. Galiy, A. V. Sameljuk, L. O. Romanowa, K. O. Graivoronska
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив природи наповнювача на хімічну стійкість і мікротвердість плівок наповнених епоксидних композитів Анотація   PDF
G. Martinyuk, V. Zakordonskyi, N. Skoreiko, O. Aksimentyeva
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив природи та параметрів розподілу за розмірами частинок графітів на фізико-механічні властивості полімерних композитів на основі ароматичного поліаміду Анотація   PDF
H. O. Sirenko, I. V. Sulyma, L. M. Soltys, V. P. Svidersky
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив природи та твердості поверхонь металевих контртіл на зношування карбоволокниту Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, M. B. Skladanyuk
 
Том 17, № 1 (2016) Вплив рН реакційного середовища на структуру і властивості нанодисперсних феритів шпінельного типу Анотація   PDF
B. K. Ostafiychuk, L. S. Kaykan, Y. S. Kaykan, A. B. Hrubyak, M. O. Nykoliuk
 
Том 17, № 1 (2016) Вплив рН синтезу на оптичні властивості колоїдних розчинів наночастинокCdS/L-цистеїн Анотація   PDF
O. V. Krupko, Yu. B. Khalavka, L. P. Shcherbak
 
Том 17, № 1 (2016) Вплив статичного та динамічного просторових зарядів на спектральні параметри та активну динамічну провідність резонансно-тунельних структур з постійним електричним полем Анотація   PDF
I. V. Boyko, A. M. Gryschyk
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив структурних дефектів епітаксійних ферит-гранатових плівок на їх магнітні властивості Анотація   PDF
S. І. Yushchuk, S. O. Yuryev, V. V. Moklyak, V. J. Nіkolaychuk, O. M. Gorіna, O. B. Bіlenka
 
Том 16, № 1 (2015) Вплив твердофазових перетворень на пластичність сталей Анотація   PDF
I. Ya. Petryk
 
Том 18, № 4 (2017) Вплив температури синтезу на фазовий склад та структуру потрійних сполук, отриманих із порошкових сумішей системи TiH2-Al-C Анотація   PDF (English)
G.А. Bagliuk, О.V. Suprun, А.А. Mamonova
 
Том 19, № 1 (2018) Вплив термовідпалів і способів охолодження на електрофізичні параметри n-Si, легованого домішкою фосфору через розплав і методом ядерної трансмутації Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En.) (English)
G. P. Gaidar
 
Том 18, № 1 (2017) Вплив термодифузії на границі гістерезису каталітичного горіння домішок водню на платиновому дротику Анотація   PDF
V. V. Kalinchak, A. S. Chernenko, A. N. Sofronkov, A. V. Fedorenko
 
Том 16, № 2 (2015) Вплив технологічних та трибологічних чинників на ефект післядії та зносостійкість полімерних композитів Анотація   PDF
H. O. Sirenko, L. M. Soltys, A. V. Lutsasj
 
Том 16, № 2 (2015) Вплив тисків різної симетрії на фазові переходи та термодинамічні характеристики сегнетоелектрика RbHSO4 Анотація   PDF
I. R. Zachek, R. R. Levitsky, A. S. Vdovych, M. C. Karkuljevska
 
Том 16, № 4 (2015) Вплив тиску кисню на властивості тонких плівок ZnO:Al, вирощених методом пошарового росту при магнетронному розпиленні Анотація   PDF
A. I. Evtushenko, O. I. Bykov, L. O. Klochkov, O. S. Lytvyn, V. M. Tkach, O. M. Kutsay, S. P. Staryk, V. A. Baturyn, O. Y. Karpenko, M. G. Dusheyko, G. V. Lashkarev
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив точкових дефектів кристалічної ґратки на фур’є- компоненти поляризованості залізо-ітрієвого гранату Анотація   PDF
V. I. Kravets, I. P. Yaremiy, D. M. Chervinko
 
Том 16, № 3 (2015) Вплив точкового дефекту вуглецевої нанотрубки типу (8,0) на розподіл молекулярного електростатичного потенціалу в околі її порту Анотація   PDF
A. M. Datsyuk
 
Том 18, № 2 (2017) Вплив умов експлуатації на структуру та фізичні властивості полімерних матеріалів Анотація   PDF (English)
N. I. Domantsevych, O. V. Shunkina, B. P. Yatsyshyn
 
Том 18, № 1 (2017) Вплив умов одержання і збудження на спектральні і кінетичні характеристики катодолюмінесценції тонких плівок Y2O3:Eu Анотація   PDF
O. M. Bordun, I. O. Bordun, I. Yo Kukharskyy, I. I. Polovynko
 
Том 17, № 4 (2016) Вплив фізичних полів на теплофізичні і діелектричні властивості епоксидних композитів Анотація   PDF
Y. V. Bardadym, V. O. Vilensky
 
Том 16, № 2 (2015) Вплив хімічного складу та температури розплавів гірських порід на закономірності змочування ними платиново-родієвої фільєрної пластини Анотація   PDF
I. I. Diduk, G. A. Bagliuk
 
Том 17, № 3 (2016) Впровадження наночастинок у кристали неорганічних солей (огляд) Анотація   PDF
D. Vorontsov, G. Okrepka, Yu. Khalavka
 
Том 19, № 1 (2018) Врахування крайових умов при розсіюванні лазерного випромінювання шорсткими фрактальними поверхнями Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En.) (English)
O. O. Havryliuk, O. Yu. Semchuk
 
Том 17, № 2 (2016) Вуглецеві електродні матеріали для електрохімічних конденсаторів (огляд) Анотація   PDF
I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko
 
Том 17, № 3 (2016) Вуглець-кремнеземні композити з ацетату целюлози, поліізоціанату та купрум хлориду Анотація   PDF
V. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, L. V. Dubrovina, D. D. Kucheruk, O. V. Naboka, I. V. Dubrovin
 
Том 16, № 2 (2015) Гідротермальний синтез 3D наночасток дисульфід молібдену / вуглець Анотація   PDF
L. O. Shyiko, V. O. Kotsyubynsky, I. M. Budzulyak, M. Rawski, Yu. O. Kulyuk
 
51 - 100 з 365 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2309-8589