Перегляд списку назв робіт


 
Номер Назва
 
Том 17, № 1 (2016) Сенсорні елементи і пристрої оперативної діагностики рівня глюкози в крові Анотація   PDF
I. T. Kogut, M. V. Kotyk
 
Том 16, № 1 (2015) Синтез і властивості високоефективних термоелектричних матеріалів на основі систем Pb-Ag-Sb-Te Анотація   PDF
D. M. Freik, S. I. Mudriy, Ts. A. Kriskov, I. V. Gorіchok, O. M. Matkіvsky, T. O. Semko
 
Том 17, № 4 (2016) Синтез і термоелектричні властивості твердих розчинів PbTe-SnTe Анотація   PDF
I. V. Horichok, L. I. Nykyruy, M. O. Galushchak, S. I. Mudrij, T. O. Semko, L. J. Megilovska, I. S. Gatala, L. D. Yurchyshyn
 
Том 17, № 2 (2016) Синтез вуглець-кремнеземних наноматеріалів карбонізацією сополімеру ацетату целюлози з поліізоціанатом Анотація   PDF
V. V. Goncharuk, V. M. Ogenko, L. V. Dubrovina, D. D. Kucheruk, O. V. Naboka, I. V. Dubrovin
 
Том 16, № 1 (2015) Синтез нанорозмірних порошків зі структурою перовскиту Анотація   PDF
V. S. Bushkova, B. K. Ostafiychuk, Yu. M. Tafiychuk, I. P. Yaremiy
 
Том 18, № 1 (2017) Синтез та електричні властивості тонких плівок аргіродиту Ag8SnSe6 Анотація   PDF
I. V. Semkiv, H. A. Ilchuk, T. O. Dubiv, R. Yu. Petrus, E. O. Zmiiovska, V. V. Kusnezh, N. A. Ukrainets
 
Том 18, № 3 (2017) Сонячний термоелектричний генератор Анотація   PDF (English)
V. V. Prokopiv, L. I. Nykyruy, O. M. Voznyak, B. S. Dzundza, I. V. Horichok, Ya. S. Yavorskyi, O. M. Matkivskyi, T. M. Mazur
 
Том 20, № 1 (2019) Спектр випромінювання послідовності електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії в середовищі Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
I. A. Konstantinovich, A. V. Konstantinovich
 
Том 18, № 3 (2017) Спектроскопічне дослідження взаємодії у системах Ge-In2O3-MxOy (M-Sn(IV), La, Sm, Eu) Анотація   PDF (English)
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, G. V. Nechyporenko, I. V. Stoyanova, L. V. Sadkovska
 
Том 16, № 2 (2015) Сповнене праці життя (до 170-річчя від дня народження Івана Пулюя) Анотація   PDF
V. G. Kozyrsky, O. M. Rokitsky, V. A. Schenderovsky
 
Том 17, № 1 (2016) Структура і властивості матеріалів на основі систем Ag-Pb-Sb-Te з високою термоелектричною добротністю Анотація   PDF
I. V. Horichok, L. I. Nykyruy, M. O. Galushchak, M. A. Lopуanko, T. O. Semko, O. L. Sokolov
 
Том 17, № 4 (2016) Структура і коливні спектри тонких плівок β-Ga2O3 Анотація   PDF
O. M. Bordun, B. O. Bordun, I. I. Medvid,, I. Yo. Kukharskyy, V. V. Ptashnyk, M. V. Partyka
 
Том 20, № 1 (2019) Структура і морфологія нанокомпозитних матеріалів MoS2 / Carbon Анотація   PDF (En.) (English)
V. M. Boychuk, L. O. Shyyko, V. O. Kotsyubynsky, A. I. Kachmar
 
Том 20, № 1 (2019) Структура залізо-нікелевих покриттів, отриманих імпульсним струмом Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
R. P. Ganich, V. O. Zabludovsky, V. V. Artemchuk
 
Том 19, № 1 (2018) Структура та магнітні властивості голкоподібних кристалів Si0,97Ge0,03 Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En.) (English)
Yu. V. Pavlovskyy, G. Luka, I. P. Ostrovskyy, N. T. Pavlovska
 
Том 16, № 1 (2015) Структура та фізичні властивості шаруватих кристалів In2Se3{Mn}, InSe{Mn} і InSe{Fe} Анотація   PDF
V. V. Kaminskii, Z. D. Kovalyuk, V. I. Ivanov
 
Том 17, № 3 (2016) Структурні та оптичні властивості ' -фази Ag8SnSe6 Анотація   PDF
I. V. Semkiv
 
Том 18, № 3 (2017) Структурні та оптичні властивості тонких плівок ZnO, легованих Co та Ni, отриманих методом іонно-плазмового напилення Анотація   PDF (English)
I. D. Stolyarchuk, G. I. Kleto, A. Dziedzic
 
Том 16, № 3 (2015) Структурні фрагменти ізополівольфрамат-аніонів та енергії Гіббса їх утворення Анотація   PDF
G. M. Rozantsev
 
Том 18, № 2 (2017) Структуроутворення та корозійні властивості квазікристалічних сплавів Al–Ni–Fe Анотація   PDF (English)
O. V. Sukhova, V. A. Polonskyy, K. V. Ustinovа
 
Том 16, № 3 (2015) Струмоутворюючі процеси в літієвих джерелах струму з композиційним катодом SiO2 – C Анотація   PDF
I. F. Myronyuk, V. I. Mandzyuk, V. M. Sachko
 
Том 19, № 4 (2018) Схемотопологічне моделювання КНІ КМОН кільцевих генераторів для сенсорних мікросистем-на-кристалі Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
M. V. Kotyk, V. V. Dovgyi, I. T. Kogut, V. I. Holota
 
Том 16, № 2 (2015) Схемотопологічне моделювання перетворювачів рівнів сигналів для аналітичних мікросистем-на-кристалі Анотація   PDF
V. V. Dovgiy, I T. Kohut, V. I. Holota
 
Том 19, № 3 (2018) Температурна залежність показника заломлення скловидних сплавів системи Ag – As −S Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
I. I. Shpak, І. Studenyak, O. Shpak
 
Том 16, № 4 (2015) Температурна залежність початкової магнітної проникності феритів системи NixCo1-xFe2O4 Анотація   PDF
V. S. Bushkova, A. V. Kopayev, N. I. Bushkov, B. V. Karpyk, O. M. Matkivsky
 
Том 16, № 1 (2015) Теорія динамічної провідності трибар’єрної резонансно- тунельної структури з двофотонними лазерними переходами Анотація   PDF
Yu. O. Seti, I. V. Boyko, M. V. Pan’kiv
 
Том 16, № 4 (2015) Теоретичні та експериментальні дослідження лазерного відпалу нестехіометричних плівок SiOx Анотація   PDF (English)
O. O. Gavryliuk, O. Yu. Semchuk, B. V. Lytovchenko
 
Том 17, № 2 (2016) Термодинаміка неньютонівських рідин (бурових розчинів) Анотація   PDF
J. S. Beletsky, M. V. Senyushkovych, I. J. Beletsky, T. J. Shymko
 
Том 16, № 4 (2015) Термодинамічні параметри кристалів плюмбум сульфіду у кубічній фазі Анотація   PDF
B. P. Volochanska
 
Том 16, № 1 (2015) Термодинамічні параметри кристалів плюмбум телуриду: DFT-розрахунок Анотація   PDF
D. M. Freik, B. P. Volochanska, T. O. Parashchuk
 
Том 20, № 2 (2019) Термодинамічні функції бориду Fe3B Анотація   PDF   PDF (English)
N. Yu. Filonenko, O. M. Galdina, A. V. Kochenov
 
Том 20, № 1 (2019) Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
V. Prokopiv, R. Dzumedzey, I. Horichok, T. Semko, G. Mateik, O. Khshanovska
 
Том 18, № 3 (2017) Термодинамічний аналіз перспективних реакцій отримання додекабориду алюмінію AlB12 із промислово-доступних безкисневих вихідних речовин Анотація   PDF (English)
O. Vasiliev, V. Muratov, T. Duda
 
Том 20, № 2 (2019) Термоелектричні властивості і дефектна підсистема гетерофазних матеріалів на основі плюмбум телуриду з домішкою сурми Анотація   PDF   PDF (English)
V. V. Prokopiv, M. O. Halushchak, I. V. Horichok, T. Parashchuk, O. M. Matkivskiy, V. V. Bachuk, R. O. Dzumedzey
 
Том 17, № 2 (2016) Термоелектричні властивості легованого сріблом плюмбум телуриду Анотація   PDF
M. A. Lopyanko, S. I. Mudrij, S. V. Optasyuk, T. O. Semko, T. S. Luba, G. D. Mateik, I. V. Gorichok, Ya. S. Yavorskyi
 
Том 18, № 2 (2017) Термоелектричні властивості твердих розчинів PbSnAgTe Анотація   PDF (English)
M. O. Haluschak, I. V. Horichok, T. O. Semko, S. I. Mydryi, S. Optasyuk, R. O. Dzumedzey
 
Том 16, № 1 (2015) Термоелектричний плюмбум телурид із нановключеннями ZnO Анотація   PDF
O. M. Matkivsky
 
Том 16, № 4 (2015) Термомеханічні та діелектричні властивості мезокомпозитів на основі поліепоксиду, оксидів металів та поліаніліну, сформованих у постійних фізичних полях Анотація   PDF
Y. V. Bardadym, V. O. Vilenskiy
 
Том 19, № 4 (2018) Термопольова стабілізація порогової напруги польових транзисторів субмікронної технології ВІС Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
S. P. Novosyadliy, V. M. Gryga, I. I. Kurysh, M. I. Melnyk
 
Том 18, № 4 (2017) Технологія осадження відкритим випаровуванням у вакуумі фотоелектричних плівок CdTe Анотація   PDF (English)
R.S. Yavorskyi, Z.R. Zapukhlyak, Ya.S. Yavorskyi, Lyubomyr Nykyruy
 
Том 17, № 3 (2016) Товщинні залежності термоелектричних параметрів тонких плівок на основі сполук LAST Анотація   PDF
B. S. Dzundza, O. B. Kostyuk, V. I. Makovyshyn
 
Том 17, № 4 (2016) Топологія та фотоелектричні властивості гетероструктури p-GaTe – n-InSe Анотація   PDF
V. M. Katerynchuk, B. V. Kushnir, Z. R. Kudrynskyi, Z. D. Kovalyuk, I. G. Tkachuk, O. S. Litvin
 
Том 18, № 1 (2017) Травлення монокристалів CdTe, ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe водними розчинами HNO3– НІ – гліцерин Анотація   PDF
E. E. Hvozdiyevskyi, R. O. Denysyuk, V. M. Tomashyk, Z. F. Tomashyk
 
Том 18, № 2 (2017) Трансформація структури при нагріванні та механізм термічного розширення евтектики Sn-Bi Анотація   PDF (English)
I. I. Shtablavyi, S. I. Mudry, U. I. Liudkevych
 
Том 19, № 3 (2018) Удосконалення технології синтезу та властивості біодизельного палива Анотація   PDF (Ukr.)   PDF (En) (English)
V. S. Ribun, S. A. Kurta, T. Y. Gromovy, O. M. Khatsevich
 
Том 20, № 2 (2019) Утворення гідридів в поверхневому шарі алюмінію в нерівноважних умовах електролітної плазми Анотація   PDF   PDF (English)
L. I. Fedorenkova
 
Том 16, № 3 (2015) Утворення сферолітів в електроосаджених сплавах Fe-Ni та Fe-Cr-Ni Анотація   PDF
Ie. V. Kolesnyk, O. B. Girin
 
Том 18, № 1 (2017) Фізичні та термодинамічні властивості боридів Анотація   PDF
N. Yu. Filonenko
 
Том 19, № 4 (2018) Фазові рівноваги та фотоіндуковані зміни у системах Ag2S-In2S3-Si(Ge)S(Se)2 Анотація   PDF (En.) (English)   PDF (Ukr.)
G. L. Myronchuk, V. P. Sachanyuk, O. V. Parasyuk, O. V. Zamurueva
 
Том 16, № 2 (2015) Фазові рівноваги у системах з участю тетрарних сполук типу MeIMeIIIP2S6(Se6), де MeI – Cu, Ag; MeIII – In, Cr Анотація   PDF
M. V. Potorij, P. М. Мilyan, S. F. Motrya, V. V. Tovt, S. M. Hasinets
 
301 - 350 з 365 результатів << < 2 3 4 5 6 7 8 > >> 


ISSN: 2309-8589