Аксіологічні аспекти саморозвитку та самореалізації в юнацькому віці

Олена Шевченко

Анотація


У статті потреба в самовдосконаленні та самореалізації особистості розгля­дається як одна з найважливіших її потреб. Подано результати дослідження змістових характеристик ціннісних орієнтацій юнаків і дівчат з різною мірою вираженості потреби в самовдосконаленні та самореалізації. Виявлено, що старшокласники здебільшого спрямовані на самовдосконалення та самореалізацію, значно більше орієнтуються на духовні цінності (моральні, естетичні, альтруїстичні, когнітивні, комунікативні та релігійні), тоді як у ціннісній сфері школярів з низькою потребою в самореалізації домінують гедоністичні цінності.

Ключові слова: потреба в самовдосконаленні та самореалізації особистості, ціннісні орієнтації, духовні цінності особистості.

 

In this article self-development and self-realization of personality is seen as an important need of personality. The article shows the results of the study value orientations of young people with different degree of orientation on self-development and self-realization. There are substantial differences in the characteristics of values of young people with high, medium and low degrees of focus on self-development and self-realization. Pupils with a high degree of orientation to self-development and self-realization are focused on spiritual values such as moral, aesthetic, altruistic, cognitive, communicative and religious. Hedonistic values prevail in value sphere of pupils who have low level of targeting to self-development and self-realization.

Keywords: self-development and self-realization of personality, personality’s value orien­tations, spiritual values of person.Повний текст: PDF
10 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.