Інтерсуб’єктне дослідження психології духовних і функціональних почуттів

Геннадій Дьяконов

Анотація


У статті розглядаються основи психології діалогу й психології духовності й ви­являється фундаментальна онтологічна подібність цих двох явищ життя людини. Виходячи з інтерсуб’єктної теорії діалогу, розроблена концепція й класифікація почуттів та емоцій особистості, яка розкриває духовний зміст інтерсуб’єктно-діалогічних явищ.

Ключові слова: діалог, духовність, почуття, емоції, цінності, інтерсуб’єктно-діало­гіч­ний підхід, духовні почуття.

 

This article discusses the basics of psychology of dialogue and psychology of spirituality and identifies the fundamental ontological similarity between these two phenomena of human life. Based on the theory of intersubjective dialogue developed the concept and classification of feelings and emotions of the person, which reveal the spiritual content of intersubjective-dialogical phe­nomena.

Keywords: dialogue, spirituality, feelings, emotions, values, intersubjeсt-dialogical approach, spiritual feelings.


Повний текст: PDF
10 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.