Автетика духовної сфери особистості

Мирослав Савчин

Анотація


У статті аналізується онтологія і феноменологія духовної сфери особистості (дух, містична настанова, духовна рефлексія), її прояви (духовні стани, духовний сенс життя, духовне сприймання часу), вплив духовного на її інтелектуальну, емоційно-ціннісну та поведінку сфери особистості. Стверджується, що духовність – необхідна умова досягнення людиною щастя, запорука побудови стосунків між людьми на істинному прагненні до любові й творчості.

Ключові слова: дух, духовна сфера особистості, духовні стани, духовне життя, духовність, містична настанова.

The article analyzes the ontology and phenomenology of spiritual development of a personality (spirit, mystical setting, spiritual reflection), its manifestation (the spiritual state, the spiritual meaning of life, the spiritual perception of time), the spiritual influence on her intellectual, emotional, values, and behavior of the individual sphere. Argues that spirituality is a necessary condition for the achievement of human happiness, security deposit build relationships between people and the true desire to love and creativity.

Keywords: spirit, spiritual sphere of personality, spiritual states, spiritual life, spirituality, mystical setting.


Повний текст: PDF
10 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.