Gender Research Methodology in the Modern World: An Individual’s Gender Experience

Larysa Zahrai

Анотація


У статті обгрунтовано необхідність пошуку нової методологічної основидослідження гендеру у сучасному світі. Розкрито роль теорії соціального конструктивізму удосліджені різних гендерів. Обгрунтовано поняття «гендерного досвіду особистості», щодозволяє вивчати особистість через її суб’єктивну репрезентацію. Розглянуто гендернийдосвід особистості як соціокультурний конструкт, що створюється в процесі соціальноївзаємодії на мікро-, мезо-, макро- рівнях. Розкрито структуру гендерного досвіду яксистеми інтерпретативних схем, концептів, проаналізовано особливості їх формування.

Ключові слова: гендерний досвід, соціальний конструктивізм, гендерна ідентичність,соціо-культурний досвід, інтерпретативні схеми.

 

The article deals with the research methodology of gender individual experience. It isgrounded the necessity of finding a new methodology for the study of gender in the modern world.Outlines the role of the theory of social constructionism in interpreting gender it is groundedintroduction to the scientific analysis of the concept of "gender individual experience." Anindividual’s gender experience is interpreted as a socio-cultural construction that is the result ofmutual influence of human’s subjective and objective realities. This individual’s gender experienceis formed in the process of social interaction. There is a whole system of interpretive schemas andconcepts in the structure of human’s gender experience.

Keywords: gender experience, socio-constructivist, gender identity, socio-culturalexperience, interpretive schemas.


Повний текст: PDF
10 :: 21

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.