АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ДОСЛІДЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ (Analysis of approaches to the study of psychological well-being of the person)

Оксана Гринів (Gryniv)

Анотація


У статті описано та проаналізовано основні групи підходів до дослідження пси­хо­ло­гіч­ного благополуччя особистості. Створено модель їх графічного відображення. З позицій за­пропонованої моделі здійснено узагальнення та наочне представлення основних груп під­хо­дів.

Ключові слова: психологічне благополуччя, підходи до дослідження психологічного бла­гополуччя особистості, «збереження гармонії – розвиток», «об’єктивні досягнення – суб’єктивні переживання особистості».

This article describes and analyzes the main approaches to the study of psychological well-being of the person. Created the model of their graphical display. The main groups of approaches presented from the standpoint of the proposed model.

Keywords: psychological well-being, approaches to the study of psychological well-being of the person, «maintaining harmony – development», «objective achievement – subjective experiences of the person».


Повний текст: PDF
10 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.