Альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин: ставлення студентської молоді (Alternative Forms of Marriage and Family Relations: Attitudes of Modern Student)

Ірина Сохан (Sokhan)

Анотація


У статті розглядаються альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин і ставле­ння до них студентської молоді. До сучасних альтернатив шлюбу нині належать: цивільний шлюб, відкритий шлюб, гомосексуальні шлюби, самотність, свідомо бездітний шлюб, «шведсь­ка сім’я» та ін. Отримані результати опитування свідчать про поширення цих форм і позитивне ставлення до них сучасної молоді.

Ключові слова: сім’я, шлюб, альтернативні форми шлюбно-сімейних відносин.

This article considers alternative forms of marriage and family relations and attitudes of modern student youth. Nowadays modern alternatives of marriage include civil marriage, open marriage, homosexual marriage, single state, intentionally childfree marriage, polyamory, etc. The survey results evidence of spreading of such forms and modern youth’s positive attitude to them.

Keywords: family, marriage, forms of marriage and family relations.


Повний текст: PDF
10 :: 19

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.