Інформаційна складова сучасного медіапростору

Олег Запухляк

Анотація


У статті аналізується інформаційна складова найбільш розповсюджених засобів ма­сової інформації та їх вплив на різні соціальні верстви населення України. На основі тео­ре­тичного аналізу й емпіричного дослідження визначені особливості передачі інформації через конкретні інформаційні канали та її сприймання населенням. Виявлено специфіку впливу ЗМІ на свідомість цільової аудиторії.

Ключові слова: інформація, особистість, свідомість, медіапростір, засоби масової інформації.

The article analyzes the information component of the most common mass media and their influence in various social strata of the Ukrainian population. On the basis of theoretical analysis and empirical study of the features of the transmission of information through specific commu­nication channels and its perception by the population. Revealed the specificity of media influence on the minds of the target audience.

Keywords: information, identity, awareness, media space, media.


Повний текст: PDF
10 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.