Proper Organization of Leisure Time Student – a Manifestation of Concern for the Proper Development of Personality and Success in School

Beata Zięba, Adelina Zięba

Анотація


Важливою частиною освіти є розумне управління часом і правильне його викорис­тання. Батьки й учителі повинні дбати про використання вільного часу студентом, щоб його проведення принесло відчутну користь для фізичного, розумового, морального, когні­тивного розвитку та міжособистісних взаємин.

Ключові слова: освіта, виховання, студент, вільний час, здібності, прагнення осо­бистості.


An important part of education is a sensible time management and proper use of leisure time. Parents and teachers should take care of the child’s use of leisure time to his way of spending that time has brought tangible benefits to both the development of physical, mental, moral, cognitive, or a child relationships.

Keywords: education, upbringing, student, free time, abilities, aspirations, personality.


Повний текст: PDF
10 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.