Аналіз виборів пріоритетів минулого, теперішнього й майбутнього чоловіків і жінок у ранній дорослості

Оксана Гринів

Анотація


У статті визначено пріоритетні сфери реалізації молодої особистості. За допо­мо­гою емпіричного дослідження встановлено, які з життєвих сфер і як часто люди в ранній дорослості обирають домінантами минулого, теперішнього і майбутнього. Проведено порівняльний аналіз пріоритетів молодих чоловіків і жінок у різних часових перспективах.

Ключові слова: рання дорослість, життєві сфери, пріоритети минулого, теперіш­нього та майбутнього.


The article presents the main areas of the young person realization. The empirical research revealed which life areas and how often are chosen dominant by young people in the past, present and future. The comparative analysis of the priorities of young men and women in different time perspectives has been done.

Keywords: early adulthood, living areas, priorities of the past, present and future.


Повний текст: PDF
10 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.