Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості

Інна Булига

Анотація


У статті досліджуються психологічні особливості становлення зрілої особистості, які є характерними для сучасного українського суспільства. Автор аналізує зміст поняття «становлення особистості», «акмеологічні якості», «індивідуальність» і «професійна самореалізація», виконує теоретичну диференціацію різних концепцій і парадигм щодо поглядів на індивідуально-психологічні особливості зрілої особистості, а також виділяє показники, умови, рівні, механізми, способи, засоби акмеологічних здобутків.

Ключові слова: акмеякості, зрілість, самореалізація, становлення особистості, професіоналізм.

The article chapter deales with psychological characteristics of becoming a mature personality, which are peculiar to modern Ukrainian society. The author analyzes the content of the concepts of «personality formation», «acmeological quality», «personality» and «professional self-realization», performs the theoretical differentiation of the given concepts and paradigms, according to individual psychological features of a mature personality; defines rates, terms, levels, mechanisms, methods, means acmeologic achievements.

Keywords: Acmeo-qualities, maturity, self-actualization, the personality formation and professionalism.


Повний текст: PDF
10 :: 20

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.