Випуск 22

Зміст

Соціальна психологія

ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ МИСТЕЦТВА У ВИМІРАХ ІСТОРІОРИЗАЦІЇ PDF
Світлана Литвин-Кіндратюк 7-15
Гендерна ідентичність жінки в Україні як результат інтерпретації культурних текстів (англ. мовою) PDF
Лариса Заграй 15-26
Гендерні стереотипи як чинник домашнього насильства (англ. мовою) PDF
Галина Федоришин 26-32
Соціально-психологічні чинники гендерної нерівності в процесі кар’єрного розвитку сучасних жінок (англ. мовою) PDF
Оксана Чуйко 33-40
Особливості ставлення студентської молоді до тютюнопаління PDF
Надія Вітюк, Святослав Вітюк 40-48
Соціально-психологічні складові антиципації особистості та прогнозування її поведінки PDF
Вадим Завацький 49-55
Гендерні стереотипи як джерело гендерної дискримінації та сексизму PDF
Надія Куравська 55-62
Психологічна структура волонтерської діяльності студентів PDF
Віталія Скиданович 62-68
Конструювання картини світу особистості за умов інформаційного суспільства PDF
Вікторія Шевченко, Оксана Байєр 69-75
Якісний підхід в «gender studies»: психологічна підготовка дослідника PDF
Оксана Щотка 75-82

Педагогічна та вікова психологія

Задача як інструмент реалізації виховних функцій в умовах дитячих оздоровчих закладів PDF
Михайло Белей 83-90
Психолого-педагогічна практика реалізації християнсько-орієнтованого підходу до розвитку духовності особистості дорослого PDF
Ольга Климишин 90-98

Психологія професійної діяльності

Роль навчально-виробничої практики у професійному становленні студентів соціономічних професій PDF
Алла Борисюк 99-106
Психологічна готовность майбутніх офіцерів-психологів до професійної діяльності: основні критерії та показники PDF
Олександра Гринчук 106-115
Аналіз особистісних ресурсів професійної стресостійкості фахівців соціономічних професій PDF
Галина Дубчак 115-122

Клінічна психологія

Проблеми міждисциплінарних досліджень у епідеміології аутизму PDF
Надія Когутяк 123-128

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Історичний нарис досліджень проблематики особистісної свободи у психологічній науці: гуманістична парадигма PDF
Ірина Лукеча 129-137


ISSN: 2522-9109