Випуск 21

Зміст

Соціальна психологія

Gender Research Methodology in the Modern World: An Individual’s Gender Experience PDF
Larysa Zahrai 7-14
Генезис розвитку образу успішності в системі цінностей українців PDF
Світлана Боцвінок 14-21
Політичні установки як чинник політичної активності студентської молоді PDF
Надія Вітюк, Святослав Вітюк 21-29
Етнічна толерантність – ксенофобія: трансформації етнічної ідентичності сучасної студентської молоді PDF
Олександра Гринчук 29-35
Гендерна специфіка формування мотивації досягнення у сучасної молоді PDF
Іванна Дзьон 35-45
Соціально-психологічні аспекти адаптації підлітків у закладах інтернатного типу PDF
Юлія Дубчак 45-50
Переживання часу як чинник формування життєвих перспектив студентів в умовах суспільної нестабільності PDF
Оксана Чуйко 50-58

ПСИХОЛОГІЯ ОСОБИСТОСТІ

Першопричини адиктивної поведінки особистості з позицій духовної психотерапії PDF
Наталія Матейко 59-65
Інтелектуальні особливості особистості у функціонуванні її мовленнєвого досвіду PDF
Марина Орап 65-71
Духовна криза як чинник авітальної активності особистості PDF
Вероніка Шкраб'юк 71-78

Психологія безпеки

Прояви захищеності як чинника психологічної безпеки студентів в умовах ВНЗ PDF
Надія Куравська 79-86

Психологія професійної діяльності

Соціально-психологічні чинники формування соціально- психологічної компетентності майбутніх фахівців гуманітарного профілю PDF
Наталія Мельник 87-91
Social and Psychological Features of the Personality`s Professional Mobility in the Conditions of a Crisis PDF
Lyubomyra Piletska 91-98
Механізми духовного розвитку як засоби формування продуктивності діяльності психолога PDF
Олена Семак 98-104
Вплив нервово-психічної стійкості на формування копінг-стратегій військовослужбовців PDF
Вікторія Скиданович 104-111

Психологія сім'ї

Соціально-психологічне розуміння суб’єктивного благополуччя особистості в шлюбі PDF
Віктор Пілецький 112-119
Роль матері у вихованні дитини з особливостями у розвитку PDF
Галина Федоришин 119-127

Клінічна психологія

Фахівці у сфері психічного здоров’я у Великобританії PDF
Вікторія Горбунова, Віталій Климчук 128-134
Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця PDF
Мирослава Кулеша-Любінець 134-141


ISSN: 2522-9109