Інформація про автора

Білоконь, Ігор, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії історії психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, м. Київ, УкраїнаISSN: 2522-9109