Концепція героїчного в художніх творах про Жанну д’Арк

українською мовою

  • Оксана Кіт Кафедра світової літератури, Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: героїзм, історичний образ, героїчний подвиг, рансформація історичного образу, авторське трактування

Анотація

Мета. Стаття присвячена дослідженню концепції героїчного в художніх творах про Жанну д’Арк. Метою статті є виявити особливості трактування героїчного у творах, присвячених французькій національній героїні, англійської, німецької, французької, бельгійської та української літератур.

Дослідницька методика. Для дослідження використано порівняльно-історичний та культурно-історичний методи, а також застосовано характерологічний та локально-темпоральний підходи. Використані методи дослідження дали змогу проаналізувати концепцію героїчного в художній літературі про Жанну д’Арк, зокрема у творах європейської літератури.

Результати. У статті розглянуто специфіку вираження героїчного у творах, присвячених французькій національній героїні, різних літератур, епох та літературних напрямів, з’ясовано вплив особливостей літератури-реципієнта на формування і вираження героїчного у таких творах, а також специфіку авторського трактування героїчного подвигу на прикладі творів про Жанну д’Арк авторства В. Шекспіра, Вольтера, Р. Сауті, Ф. Шиллера, Б. Шоу, Б. Брехта, Ш. Пеґі, П. Клоделя, М. Метерлінка, М. Загірньої, Л. Селянського, Лесі Українки та Юрія Клена.

Наукова новизна. Таке комплексне дослідження концепту героїчного на прикладі творів про Жанну д’Арк європейських, зокрема включаючи й українських, авторів дає змогу розширювати вивчення героїчного в художній літературі загалом та поглиблювати дослідження даного концепту в інших творах, присвячених французькій національній героїні.

Практичне значення. Дана стаття може бути використана для подальшого вивчення концепції героїчного в художній літературі. Результати дослідження можуть бути використані для написання курсових і дипломних проектів.

Опубліковано
2018-06-01
Номер
Розділ
Порівняльне літературознавство