Літературна критика Михайла Доленґи

українською мовою

  • Олеся Омельчук Кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник, Відділ теорії літератури, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ
Ключові слова: Михайло Доленґо, пролетарська література, «матеріалістична» критика, стиль, пролетарський реалізм

Анотація

Мета. Пропоноване дослідження має на меті актуалізувати потребу вивчення українського пролетарського дискурсу, і зокрема – літературно-критичного доробку Михайла Доленґи (1896–1981). Авторка статті узагальнює та аналізує основні тематичні й теоретичні напрями його літературної критики.

Дослідницька методика. Історико-літературний аналіз на основі системного підходу і принципів історико-генетичного дослідження.

Результати. Літературно-критична діяльність М. Доленґи була спрямована на розробку нормативної пролетарської поетики за допомогою наукової «матеріалістичної» критики. Також в центрі його уваги перебувала проблема художнього стилю у ситуації нової історичної (радянської) реальності. Критика М. Доленґи прикметна тим, що повсякчас вказувала на нереалізованість «пролетарського реалізму», на стилістичний еклектизм, на деформовані та історично-змінні явища пролетарського дискурсу.

Наукова новизна. Вперше аналітично описаний основний корпус літературно-критичного доробку М. Доленґи.

Практичне значення. Стаття може бути використана у дослідженнях історії української літератури та української літературної критики 1-ї половини ХХ століття.

Опубліковано
2018-06-01
Номер
Розділ
Українська література